Krajské ŠS

 • Pražský šachový svaz (PŠS)
 • Středočeský šachový svaz (SŠS)
 • Jihočeský šachový svaz (JŠS)
 • Šachový svaz Plzeňského kraje (ŠSPK)
 • Krajský šachový svaz Karlovy Vary (KŠSKV)
 • Ústecký krajský šachový svaz (ÚKŠS)
 • Šachový svaz Libereckého kraje (ŠSLK)
 • Královéhradecký krajský šachový svaz (KHŠS)
 • Pardubický krajský šachový svaz (PDŠS)
 • Krajský šachový svaz Vysočina (KŠSV)
 • Jihomoravský šachový svaz (JmŠS)
 • Šachový svaz Zlínského kraje (ŠSZK)
 • Šachový svaz Olomouckého kraje (ŠSOK)
 • Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
 • PŠS
 • SŠS
 • JŠS
 • ŠSPK
 • KŠSKV
 • ÚKŠS
 • ŠSLK
 • KHŠS
 • PDŠS
 • KŠSV
 • JmŠS
 • ŠSZK
 • ŠSOK
 • MKŠS