KŠS Vysočina

Název
Krajský šachový svaz Vysočina
Zkratka
KŠSV
Kód
21
IČO
04473396
Bankovní spojení
Krajský šachový svaz Vysočina – 2100894186/2010
Sídlo
Rošického 6, 586 04 Jihlava
Internetové stránky
http://www.kssv.cz/
Předsedkyně, sekretářka, Šachy do škol
Mgr. Bc. Eva Kořínková, Nádražní 1000, 582 91 Světlá nad Sázavou, mobil: 774 446 556, e-mail: EvaKorinkova@seznam.cz
Místopředseda, předseda STK
Mgr. Luboš Svíženský, Jar. Haška 648/25, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, mobil: 777 134 146, e-mail: Sviza81@seznam.cz
Hospodářka
Mgr. Eva Šimečková, Strážek 8, 592 53 Strážek, mobil: 777 679 354, e-mail: e.simeckova@email.cz
Člen VV, předseda KM a TMK
Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, Světlá nad Sázavou, telefon 731 006 364, e-mail: chess.svetla@seznam.cz
Člen VV, předseda KR
RNDr. Josef Fišar, Palachova 1777/7, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 731 285 780, josef.fisar.st@post.cz
Revizní komise – předseda
Ing. Jiří Pejcha, 588 27 Jamné u Jihlavy 188, tel.: 724 179 274, e-mail: jiri.pe@centrum.cz
Revizní komise – člen
Jaromír Volanin, Kyjov, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 605 726 649, e-mail: volanin.jar@seznam.cz
Revizní komise – člen
Mgr. Vladimír Nekvinda, Nad Řekou 11, 586 01 Jihlava, tel.:: 774 741 201, e-mail: nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz