Amatérský šach

Cíle:

  • otevření prostor pro veřejně přístupné, atraktivní šachové akce
  • prezentovat šach v rúzných polohách
  • přitáhnout pozornost širší veřejnosti
  • šach coby základní dovednost každého jedince

Existuje nepřeberné množství míst, kde se dá šach prezentovat: kavárny, hospody, lázně, hrady, zámky, školy, města, firmy, hotely, domy kultury, akvaparky, supermarkety, obchodní centra, festivaly, akce pro veřejnost, akce pro zaměstnance, dětské dny, jarmarky, veletrhy…

Tyto akce udělají šachu nejen velmi dobrou reklamu, ale udržují jej v povědomí společnosti. Účast na těchto akcích může u amatérů podnítit zájem ke vstupu nebo znovuvstupu do řad Svazu (např. sympatizanti, individuální členové…).

Jak tomu pomoci je naznačeno v Černobílé knize (zeleně):
Využít nabídek a aktivit stávajících subjektů, pořádajících šachové akce i mimo Svazový život. Svaz by v rámci svých rozpočtových možností mohl jednotlivé projekty sám tendrovat a podporovat.

ŠSČR by měl ideálně podporovat takové projekty, které budou samonosné, tzn. po jejich rozběhnutí již nebudou potřeba další finanční prostředky z rozpočtu ŠSČR – samy budou natolik zajímavé a životaschopné, že budou generovat prostředky na další fungování.

Expandovat z uzavřených šachových prostor a každoročně vyhradit x % z rozpočtu na startování nových, „mimosvazových“ projektů.
Vyhrazené prostředky z rozpočtové kapitoly cíleně a promyšleně použít k udržení projektů započatých a ke startování nových.

To se de facto začalo díky pilotnímu projektu grantového řízení na projekty popularizující dít (viz http://www.chess.cz/www/aktuality/aktuality-ze-sezony-2013-2014/aktuality-z-domova/sachovy-svaz-cr-vyhlasuje-pro-rok-2014-otevrene-grantove-rizeni-na-projekty-popularizujici-sachy.html).
Po této zkušenosti se ukázalo, že je-li cílem startovat projekty nové, bude vhodné účel grantu přesněji specifikovat.

Další přínos Svazu mimosvazovému životu:

 

  • Webový servis – přehled pořádaných mimosvazových akcí
  • Mediální podpora mimosvazovým akcím
  • Aktivní komunikace s partnery, kteří tyto akce/projekty konají

 

Síla Svazu spočívá zejména v možnosti využít dobře nastartovaného PR projektu a tím pomoci těm subjektům, kteří mimosvazové akce pořádají, či pořádat chtějí.

K úvaze VV: Definice amatéra: ?