Šachový svaz Plzeňského kraje

Název
Šachový svaz Plzeňského kraje

Zkratka
ŠSPK

Kód
14

IČO
04135237

Bankovní spojení
6418188001/5500

Sídlo
Karlovarská 126, 323 00 Plzeň

Internetové stránky
https://www.sachyplzen.cz/

Předseda
Bohumír Sunek, Kralovická 69, 323 00 Plzeň, mobil: 603 444 875, e-mail: mira@sunek.cz

Místopředseda, STK
David Pelikán, Pod Lesem 21, 312 00 Plzeň, mobil: 735 717 051, e-mail: david.pelikan@seznam.cz

Hospodář
Ing. Martin Štaif, Spojovací, 1926/4, 326 00 Plzeň, mobil: 602 291 645, e-mail: mstaif@post.cz

KM + TMK
Bc. Martin Kopřiva, Slovanská 71, Plzeň, 326 00, mobil: 731 759 779, e-mail: martinek.kopriva@email.cz

Předseda KR
Pavel Hrdlica, Masarykova 334, 339 01 Klatovy, mobil: 723 514 274, e-mail: p.hrdlica@seznam.cz

Předseda komise mediální a propagační:
Karel Orlíček, Nade Mží 685/12, 318 00 Plzeň, mobil: 605 989 025, e-mail: orlicek55@gmail.com

Revizní komise
předseda
Miloslav Vlk, mobil: 721 602 154, e-mail: miloslav.vlk@seznam.cz

člen RK
Miroslav Kasík, mobil: 725 074 881, e-mail: mirkasik@seznam.cz

člen RK
Václav Truksa, e-mail: vasektruksa@seznam.cz