Dokumenty – Komise pro práci s talenty

Pravidla tvorby listiny talentů s účinností od 1. 1. 2018

Listina talentů k 16. 5. 2018