Kontakty Akademický šach

předsedkyně komise šachu ČAUS
Mgr. Ing. Eva Pekárková, Ph.D., email: pekarkova@fme.vutbr.cz
člen komise ČAUS
Ing. Břetislav Eichler, email: e.bretislav@seznam.cz
člen komise ČAUS
Mgr. Ladislav Šigut, email: ladsosig@seznam.cz
člen komise ČAUS
Jan Trepka, email: Chessbeer@seznam.cz