Řídicí komise

Předseda
Jan Židů, K Jasánkám 1195/12h, 155 00 Praha 515, e-mail zidu@skscr.cz
Místopředseda
Ing. Zdeněk Nývlt, CSc., Renčova 1605/28, 621 00 Brno 21, e-mail nyvlt@skscr.cz
Ekonomka
Ing. Alena Mrkvičková, MBA, Houškova 533/32, 326 00 Plzeň 26, e-mail: mrkvickova@skscr.cz
Vedoucí domácího úseku
Mgr. Josef Sýkora, Palackého třída 2422, 530 02 Pardubice 2, e-mail sykora@skscr.cz
Vedoucí mezinárodního úseku a delegát u ICCF
Ing. Josef Mrkvička, Houškova 533/32, 326 00 Plzeň 26, e-mail mrkvicka@skscr.cz