Řídicí komise

Předseda
Jan Židů, K Jasánkám 1195/12h, 155 00 Praha, e-mail: zidu@skscr.cz
Místopředseda
Ing. Zdeněk Nývlt, CSc., Renčova 1605/28, 621 00 Brno, e-mail: nyvlt@skscr.cz
Vedoucí ekonomického úseku
Ing. Alena Mrkvičková, MBA, Houškova 533/32, 326 00 Plzeň, e-mail: mrkvickova@skscr.cz
Vedoucí domácího úseku
Mgr. Josef Sýkora, Palackého třída 2422, 530 02 Pardubice, e-mail: sykora@skscr.cz
Vedoucí mezinárodního úseku a stálý delegát při ICCF
Ing. Josef Mrkvička, Houškova 533/32, 326 00 Plzeň, e-mail: mrkvicka@skscr.cz