Jak se zapojit do projektu Šdš

Pokud jste ředitel/ka  mateřské, základní či střední  školy (příp. vyučující nebo šachový trenér/ka) a máte zájem o začlenění šachu pravidelně  do výuky  nebo o založení šachového zájmového kroužku na Vaší škole, zapojte se do projektu Šachy do škol a využijte podporu, kterou nabízíme.

Učiňte následující kroky:

  1. Přečtěte si podrobné podmínky účasti škol (níže)
  2. Informujte o svém záměru vedení školy (pokud jste pouze vyučující či trenér)
  3. Vyplňte přihlášku.  ONLINE PŘIHLÁŠKA DO PROJEKTU ŠACHY DO ŠKOL  ZDE 
  4. Vyčkejte na odpověď.

 

Podmínky účasti škol v projektu Šachy do škol 

Co škola zapojená v projektu Šdš získá:

LearningChess – přístup do výukového šachového portálu zdarma

Účast ve 2. ročníku dlouhodobé online soutěže v řešení diagramů (výhradně pro školy v projektu, vyhodnocení loňského ročníku zde)

Cvičebnice (M. Beil) ze stávající nabídky do počtu 25 kusů zdarma (dle počtu dětí 1 žák/1 kus, poštovné a balné se nehradí při první objednávce ve školním roce)

Nové školy v projektu  metodiku a sbírku úloh zdarma

Školy, které šachy povedou jako vyučovací předmět, který  je pro žáky zdarma, získají navíc příspěvek na odměnu pro vyučující 3.000 Kč (bude poukázáno na účet školy po odeslání závěrečné zprávy)

Možnost pro další učitele školy zdarma absolvovat online školení trenérů 4. třídy a účastnit se metodických schůzek – workshopů během školního roku v regionech

Možnost stažení podpůrných materiálů (diplomy apod.)

Možnost zapůjčení šachového materiálu

Pomoc s organizací mezi školních přátelských zápasů

Možnost konzultovat a spolupracovat s krajským koordinátorem Šdš

Možnost využít již zpracované dokumenty a texty týkající se vztahu výuky šachu k RVP ZV (při začleňování výuky šachu do ŠVP)

 

Co musí škola splnit?

Přihlásit se do projektu do 20. října, do projektu lze vstoupit i v pololetí (přihláška do 31. 1.).

Vést ve školním roce šachovou výuku formou vyučovacího předmětu či šachového kroužku (případně více šachových kroužků), doporučuje se účast min. 10 dětí, ale může být i méně.

Odtrénováno/odučeno musí být nejméně 25 tréninkových jednotek/skupinu (jednotka = 45 minut, 12-13 jednotek za pololetí).

Kroužek (předmět) musí vést (vyučovat) kvalifikovaný trenér nebo učitel, který absolvoval kurz šachu při svém vysokoškolském studiu anebo absolvoval školení, které pořádá ŠSČR, příp. krajské šachové svazy. Tuto kvalifikaci je možné si doplnit nejpozději do konce listopadu (školení lze absolvovat i online https://www.chess.cz/online-skoleni-treneru-4-tridy/, studenti  učitelských oborů na VŠ mají tento kurz zcela zdarma).

Do 20. 6. odeslat na mil sachydoskol@chess.cz  stručnou zprávu o průběhu výuky s připomínkami či náměty, co do budoucna změnit. Tyto zprávy posílají vyučující v kroužku, pokud vedou kroužky ve více školách nebo výuku zajišťuje soukromá šachová škola, mohou zaslat jednu souhrnnou zprávu. Součástí této zprávy by měla být i informace o tom, zda se škola chce účastnit projektu Šdš i v dalším školním roce.

V případě, že škola povede šachy jako vyučovací předmět, ještě je nutno  splnit:

  • uzavřít do 30. 10.   s ŠSČR smlouvu o zapojení se do projektu
  • poskytnout ve škole prostor pro prezentaci projektu Šdš (nástěnka, webové stránky) – obsah zajistí trenér nebo manažer projektu