ELO

LOK ČR

Zpracovatelem LOK ČR je Ing. Martin Šmajzr

 

ELO FIDE