Chci hrát šachy

Šachový svaz České republiky už více než 110 let pečuje o rozvoj šachů – jako sportovní disciplíny i jako cesty k rozvíjení lidské osobnosti. Usilujeme o důstojnou reprezentaci České republiky na mezinárodní scéně a snažíme se o propagaci a popularizaci královské hry.

Šachy jsou součástí školních osnov ve více než 30 zemích a v roce 2012 přijal Evropský parlament deklaraci, ve které doporučuje zavedení šachů do vzdělávacích systémů v členských státech EU.  Touto cestou se ubírá i Šachový svaz České republiky s projektem Šachy do škol.

Šachy totiž rozvíjejí abstraktní a logické myšlení, zlepšují koncentraci a v neposlední řadě učí správně se rozhodovat.

Nejsnadnější cestou, jak se zapojit do šachového světa, je stát se členem některého z více než 500 šachových oddílů, jejichž mapu najdete v levém menu – Mapa šachových kroužků a klubů. Základní šachová pravidla jsou přehledně vysvětlena například na wikipedii, v oficiální verzi je najdete na našem webu v záložce Legislativa. V současné době je v ČR registrováno více než 13 tisíc aktivních šachistů, kteří se zapojují do šachových soutěží družstev a jednotlivců.