Návod k registraci oddílů

Jak se stát členem Šachového svazu České republiky

(jednoduchý návod pro oddíly)

 

1) Spolek

Nejvhodnější právní forma pro sportovní prostředí. Členy ŠSČR se mohou stát spolky, které souhlasí se Stanovami ŠSČR a mají u ŠSČR registrované alespoň tři fyzické osoby. Pro registraci spolku je nutné podat do ŠSČR přihlášku na předepsaném formuláři Registrace oddílu, který se odesílá na adresu jitka.kniezkova@chess.cz.

Největší výhodou spolku je možnost získávání dotací z veřejných zdrojů – od obcí, krajů či NSA. Naopak jeho vytvoření a spravování (tvorba stanov, členské schůze a jejich zápisy, vedení účetnictví, pravidelné zápisy do soudního rejstříku, do rejstříku sportu apod.) je pracovně a časově náročnější. Na níže uvedených odkazech jsou návody na založení spolku včetně vzorových stanov, které ŠSČR vyhotovil pro šachové oddíly.

 

Návod na založení spolku od Jaroslava Benáka
Návod na založení spolku od hokejbalového svazu
Vzorové stanovy pro šachové oddíly

 

2) Oddíl bez právní osobnosti

Jednoduchá možnost pro oddíly, které nechtějí řešit složitosti se založením a spravováním spolku a zároveň nemají zájem o získávání dotací z veřejných zdrojů. Členy ŠSČR se mohou stát oddíly bez právní osobnosti, které podají do ŠSČR přihlášku na předepsaném formuláři Registrace oddílu bez právní osobnosti. Formulář se odesílá na adresu jitka.kniezkova@chess.cz. Na přihlášce je mj. nutné uvést minimálně tři svéprávné zakladatele starší 18 let a jejich podpisy, osobu oprávněnou za oddíl jednat a její údaje a souhlas. Zakladatelé ručí společně a nerozdílně za závazky oddílu, tedy především za úhradu členských příspěvků a poplatků.

Pozn. Podrobnější informace o členství naleznete v Registračním a přestupním řádu ŠSČR