Kontrolní komise

Předseda
RNDr. Oldřich Sedláček, č. p. 69, 675 43 Domamil, e-mail sedlacek@skscr.cz
Členové
RNDr. Petr Kouba, MBA, Na Vyhlídce 322, 533 52 Srch, e-mail kouba@skscr.cz
doc. Ing. Jan Lounek, CSc., Okruhová 1116/5, 155 00 Praha 515, e-mail lounek@skscr.cz