Vážně nevážně o šachu

Proč hrát šachy?

Řada psychologických studií provedených po celém světě ukázala, že šachy mohou:

  • zlepšit paměť
  • zvednout inteligenční kvocient (IQ)
  • zvýšit jazykové, matematické schopnosti a schopnost číst
  • učí, jak myslet logicky, učí jak vybrat nejlepší volbu z více možností
  • zlepšují soustředění a vytrvalost
  • učí nejprve myslet a až potom konat

Řekli o šachách:

Když je partie dohrána, král i pěšák jdou zpátky do stejné krabičky. – irské přísloví

Šachy podobně jako hudba a láska mají tu moc učinit člověka šťastným. – Siegbert Tarrasch

Šachy ukazují to nejvznešenější z lidského důvtipu. – Voltaire

Ženy hrají málo šachy, protože se bojí přijít o figuru. – neznámý autor

Šach je dobrý ve dne a dáma v noci. – Vlasta Burian

Šachy jsou moře, z nějž se komár může napít a v němž se slon může vykoupat. – indické přísloví