Komise pro marketing a komunikaci

Grafická podoba materiálů, ve kterých má být použito logo ŠSČR, musí být schválena. S žádostí o schválení se obracejte na kmk@chess.cz

V případě zájmu o pomoc s propagací turnajů, článků, či s jinými náměty se můžete obrátit na kmk@chess.cz