Komunikační strategie

Dlouhodobá komunikační strategie ŠSČR

Cíle komunikace

1. Přesvědčit veřejnost, že šachy jsou atraktivní hrou, která rozvíjí osobnost

Marketingová komunikace se musí věnovat velmi aktivně změně vnímání šachů ve společnosti a prezentovat je jako věc, která je atraktivní, živá, přesahuje i do jiných lidských činností a posiluje mezigenerační vztahy.

Je třeba zdůrazňovat, že šachy nejsou hrou jen pro geniální matematiky. Komunikaci je nutné zaměřit na všechny schopnosti, které si hráči prostřednictvím šachů rozvíjejí – např. analytické myšlení, soustředění, pozornost, respekt k druhým, smysl pro fair play, ale také schopnost prohrávat.

Šachy lze velmi dobře prezentovat prostřednictvím příběhů úspěšných lidí ze všech oborů lidských činností, kteří mají hru jako koníček.

2. Rozvoj profesionálního šachu

Vytipovat nejvýraznější osobnosti současné i nastupující generace českých šachistů a budovat jejich atraktivní image, aby se mohly stát šachovými ikonami.

V komunikaci je dobré využívat bývalé hráče, kteří jsou ještě z doby, kdy se šachy těšily mediální pozornosti, dobře známí mezi širokou veřejností.

Profesionální šachy lze dobře propagovat i pomocí špičkových zahraničních hráčů, akcí a událostí, které nemusejí mít přímou souvislost s tuzemským děním.

3. Rozvoj mládežnického šachu

V dlouhodobém horizontu priorita, jejíž naplnění může pomoci splnit i dva předchozí cíle. Tuto specifickou cílovou skupinu je třeba oslovit hravou formou s využitím nástrojů, které děti a mladí považují za přirozené.

Z hlediska komunikace bude nutné maximálně podporovat rozvoj programů „Šachy do škol“.

Cílový positioning

Šachy = chytrá hra pro chytré lidi
Šachy = extrémní sport zaměřený na pozornost a soustředění
Šachy = most mezi generacemi – mezigenerační sport

Cílové skupiny

Primární cílové skupiny

Aktivní sportovní veřejnost
hráči, funkcionáři, odborníci

Základní sdělení:
Svaz je profesionální organizací, která umí zajistit profesionální podmínky.

Příležitostní hráči a laická veřejnost
„rekreační“ hráči a lidé, kteří mají k šachům pozitivní vztah

Základní sdělení:
Šachy jsou zálibou, na kterou můžete být hrdí.

Mládež
od dětí z mateřských škol až po studenty vysokých škol včetně rodičů

Základní sdělení:
Šachy dávají cenné schopnosti pro běžný život.

Sekundární cílové skupiny

Potenciální partneři, sponzoři
Základní sdělení:
Máme atraktivní produkt, s nímž můžete oslovit atraktivní cílovou skupinu.

Školy
Základní sdělení:
Umíme nabídnout dětem zábavu a postarat se o ně.

Komunikační nástroje

Při tvorbě dlouhodobé strategie je nutné mít na paměti, že média v klasické podobě (tištěná, TV, rozhlas) čelí odlivu konzumentů, a tím pádem ztrácejí postupně svůj vliv. Budoucnost bude patřit novým (digitálním) médiím, které umožňují uživatelům vybrat si obsah, který je zajímá, v okamžiku, který jim nejvíce vyhovuje.

Šachový svaz musí tento trend zachytit a soustředit se na vybudování vlastních funkčních online komunikačních kanálů, kde bude mít kontrolu nad jejich obsahem. Internet výrazně snižuje náklady na distribuci takového obsahu.

V současnosti a v blízké budoucnosti se jen na onlinové aktivity zaměřit nelze. Nezbytnou částí komunikace musí být media relations.

V žádném případě nelze podcenit interní komunikaci. Členská základna je v současnosti jednou z nejsilnějších stránek ŠSČR a je nutné s ní cílevědomě pracovat.

Interní komunikace

 1. Webové stránky (www.chess.cz)
  • Z webových stránek vytvořit hlavní a nejaktuálnější informační kanál
   Veškeré zprávy, informace, novinky a sdělení umístit nejprve na webové stránky.
  • Zjednodušit a výrazně zpřehlednit obsah
   Upravit grafiku i strukturu webu. Důsledně oddělit prostor určený na prezentaci šachů pro veřejnost s částí obsahující interní sdělení, resp. informace z regionů.
  • Sekce pro děti
   Speciální podstránky pro děti a mládež, kde by se hravou a interaktivní formou mohly rozvíjet jejich šachové schopnosti.
  • Fotogalerie hráčů, turnajů a aktivit
   Zavést fotogalerii obsahující snímky reprezentantů, fotografie z významných domácích i zahraničních turnajů či zajímavých aktivit – v kvalitě rozlišení umožňujícím využívat podklady v médiích s uvedením zdroje (Foto: Šachový svaz ČR)
  • Šachová škola pro začátečníky
   Připravit šachovou školu pro začátečníky (pravidla, tahy jednotlivých figur, jednoduchá řešení atd.)
  • Zavést slovníček šachových pojmů
   Pro větší srozumitelnost veřejnosti vysvětlit a charakterizovat názvy disciplín (rapid šach, Fischerovy šachy, holanďani, bleskový šach, bullet šach, korespondenční šach) i odbornou terminologii (Bucholz tie-break, Sonnenborn tie-break, points/game points atd.)
  • Databáze užitečných podkladů pro šachové organizátory
   Připravit sekci, kde by bylo možné stahovat formuláře, metodické materiály a další dokumenty, které by usnadnily práci nadšencům organizujícím šachové akce.
 2. Elektronický newsletter (e-letter) Vydávat a distribuovat jednou čtvrtletně periodický zpravodaj (newsletter) s informacemi ze šachového hnutí v elektronické podobě a distribuovaný e-mailem. Obsah: nejvýznamnější akce, projekty, události, úspěchy, rozhodnutí svazu v průběhu čtvrtletí, shrnující rozhovory s top managementem svazu apod.
 3. Sociální sítě – V první fázi bude postačující zaměřit se na Facebook jako na nejrozšířenější sociální síť v Česku. Bude nutné budovat jednotný profil v rámci Šachového svazu ČR s využitím propojení na regionální (lokální) i zájmové šachové skupiny na této sociální síti.Využívat potenciálu facebooku při informování o nejvýznamnějších aktivitách i klíčových akcích.Pravidelně organizovat soutěže o drobné ceny z historie českého a zahraničního šachu, originální řešení partií, fotosoutěže atd.

Externí komunikace

 1. Media Relations
  • Kontakty s novináři celostátních a regionálních médií
   Navázání pravidelných kontaktů s maximálním počtem redakcí. Vytvoření poolu tzv. spřátelených novinářů s nadstandardní spoluprací (možnost uvolňovat exkluzivní informace)

   • Tiskové konference k významným akcím, soutěžím a událostem
   • Neformální setkání s novináři.
   • Účast novinářů na pořádaných společenských akcích.
  • Tiskové zprávy a PR články: Vyhledávání zajímavých témat a příležitostí – tipy, novinky, promoakce, simultánky atd.Tvorba pravidelných TZ s aktuálními informacemi o jednotlivých akcích, soutěžích, novinkách a změnách a jejich cílená distribuce.Aktivní nabídka zajímavých osobností k rozsáhlejším reportážím, rozhovorům a dalším výstupům do vybraných médií a jejich suplementů.

   Témata i způsob jejich zpracování musí odpovídat zaměření a stylu jednotlivých médií. Snaha „tlačit“ zprávy a informace, po kterých v médiích není poptávka, nepřinese velkou medializaci a obrátí se proti šachovému hnutí.

 2. Pořad „V šachu“ na ČT Sport – V současné době komunikační nástroj svazu s největším zásahem veřejnosti. Obsah by měl odpovídat komunikačním cílům šachového svazu.
  • zařazovat do programu prvky, které zaujmou i laickou veřejnost
  • reportáže stavět víc i na příbězích, brát diváky do šachového zákulisí
  • představovat dobré hráče jako normální lidi
  • ukazovat osobnosti, které mají šachy jako koníček
  • podpora projektů, které ŠSČR zařadí na seznam komunikačních priorit

  Pořad propagovat na vlastních distribučních kanálech:

  • bannery na webových stránkách ŠSČR
  • odkaz na záznam pořadu v digitálním archivu ČT
  • provázání s facebookovým profilem ŠSČR
 3. PR eventy v režii ŠSČR – Ankety o nejlepšího hráče, družstvo, trenéra, objev, partii + Síň slávy českého šachu
  • vytvořit tradici, která přispěje ke společenské i sportovní prezentaci šachu
  • vyhlašovat v rámci slavnostního večera za účasti významných osobností (nejen šachu, ale také politiky, kultury, médií…)
  • zvýšit prestiž anket zapojením veřejnosti (hlasování prostřednictvím webu, zapojit média)
  • členství v Síni slávy udělovat nejvýraznějším osobnostem, ale také legendám in memoriam
 4. Podpora PR eventů v režii jiného subjektu – Projekty, které by měl svaz podporovat, musí splňovat následující kritéria:
  • Charakter odpovídá stanoveným cílům komunikace
  • Mají zajištěné financování
  • Mají potenciál oslovit média

  Příklady existujících projektů, které daná kritéria naplňují:

  • Festival Czech Open v Pardubicích
  • Lidická simultánka
  • Online Aréna
  • Šachy do škol
  • Vyhledávání a podpora nových projektů formou grantového řízení

Tato strategie vznikla v roce 2013 v rámci Strategické koncepce ŠSČR.