Etická komise

Předseda
Jan Lamser, jan.lamser@chess.cz

Členové:
JUDr. Jiří Navrátil, ak.jiri.navratil@centrum.cz
David Navara, navidcz@gmail.com
Petr Laušman, elektrolausman@seznam.cz