Komuniké ze 150. schůze VV ŠSČR

AKTUALIZOVÁNO O PŘÍLOHY

Ke své 150. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel v úterý 9. února formou videokonference.

V jejím úvodu předseda ŠSČR Martin Petr informoval o průběhu příprav Konference ŠSČR, která se letos poprvé uskuteční online, v sobotu 27. února. Veškeré materiály pro delegáty konference i veřejnost budou k dispozici zde.

Hospodář ŠSČR Rostislav Svoboda připravil detailní podklady k hospodaření ŠSČR v roce 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2021, které budou předkládány ke schválení konferenci. Připravil také aktualizaci Ekonomické směrnice ŠSČR, ve které se snižují některé poplatky FIDE.

Komise mládeže ŠSČR udělila divoké karty na Mistrovství ČR mládeže do 16 let 2021 a Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 2021. Společně s těmito turnaji se bude v Koutech nad Desnou konat také Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2021. Pokud nebude možné turnaje uskutečnit v plánovaném březnovém termínu, je v jednání náhradní červnový termín. Komise mládeže také rozhodla o zrušení letošního MČR školních týmů v šachu.

Komise pro marketing a komunikaci připravila tradiční grantové řízení na popularizaci šachu. Veškeré informace a případnou přihlášku pro Vaše projekty najdete zde. STK ŠSČR informovala o výsledku konkurzu na pořádání MČR mužů 2021, které proběhne v září ve Zlíně (stránka soutěže zde). Rozpis soutěže spojený s postupovým klíčem do turnaje je v současné době v jednání.

Sekretariát ŠSČR ve spolupráci s členy VV připravil seriál svazových online soutěží. Srdečně Vás zveme k účasti, informace o turnajích najdete na webu.

V běhu je každoroční registrace členů ŠSČR, letos poprvé ovlivněná epidemií. Prozatím se zdá, že se některé chmurné předpovědi o dramatickém úbytku členů nenaplňují. Například oddíl ŠK JOLY Lysá nad Labem zaregistroval hned 48 nových dětí. Děkujeme!

Výkonný výbor se k další schůzi sejde v úterý 23. března.

Zápis ze 150. schůze VV ŠSČR

Přílohy: