Vyhlášení výsledků podpory talentů na turnajích

Grantové řízení

„Podpora mládežnického reprezentačního výběru v roce 2019“

bylo vyhlášeno zde v článku. Vyhodnocení provedla Komise pro práci s talenty a navržené rozdělení financí schválil Výkonný výbor ŠSČR na své 136. schůzi.

Rozděleno bylo celkem 241 655 Kč!

Můžete si jej prohlédnout zde. Podmínky čerpání pro všechny úspěšné žadatele:

1) Jsou povinni sepsat do 7 dnů od skončení turnaje o své účasti krátkou zprávu, která bude prezentována v komunikačních kanálech ŠSČR. Vhodné bude připojit i fotogalerii nebo komentovanou ukázku. Zprávu prosíme zaslat na adresy petr.pisk@chess.cz a martin.petr@chess.cz.

2) Jsou na turnajích povinni jednat v zájmu dobrého jména šachové hry a mládežnické reprezentace ČR.

3) Pokud je žadatelem právnická osoba (např. oddíl), vystaví po skončení turnaje fakturu na přidělenou podporu, kterou zašle společně s výsledkovou listinou turnaje na adresu sekretariat@chess.cz. Pokud je žadatelem přímo hráč (rodič), zašle na adresu sekretariat@chess.cz společně s výsledkovou listinou scany dokladů či účtenek, které se týkají nákladů na turnaj – alespoň do výše přidělené dotace.

Kontaktní osoba pro případné konzultace: manažer reprezentace mládeže ČR Petr Pisk, tel. 731 465 344, petr.pisk@chess.cz