Předseda ŠK Most Miroslav Körschner převzal ocenění z rukou hejtmana Ústeckého kraje

Dne 13.10.2020 převzal předseda ŠK Most pan Miroslav Körschner z rukou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka Medaili hejtmana.

Pan Bubeníček se byl mnohokrát podívat na turnaje pořádané ŠK Most a následně tímto předáním medaile uznal zásluhy šachistů na reprezentaci našeho kraje.

Václav Veverka

Za ŠSČR gratulujeme panu Körschnerovi a celému ŠK Most za obdržení Medaile hejtmana. Dále děkujeme za propagaci šachu v Ústeckém kraji a také za práci s mládeží.

KMK ŠSČR