Sbor odhadců

Vedoucí sboru odhadců
Luboš Přívozník, Sokolovská 1680/178, 180 00 Praha 8, e-mail privoznik@skscr.cz
Zástupce vedoucího sboru odhadců
Ing. Vladislav Hýbl, Ústřední 40/34, 102 00 Praha 102, e-mail hybl@skscr.cz