Konkurs na kapitána mužské reprezentace

ŠSČR vyhlašuje konkurs na kapitána mužského reprezentačního celku.

Náplní práce reprezentačního kapitána bude především: nominace optimálního reprezentačního týmu na vrcholné soutěže družstev, vedení reprezentačního celku na těchto akcích (po sportovní a organizační stránce) s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku, plánování a organizace reprezentačního soustředění, pohovory s nejlepšími hráči ČR a průběžné sledování jejich výkonnosti, práce v Komisi reprezentačního úseku ŠSČR.

Uchazeči musí být držiteli mezinárodního trenérského titulu FIDE nebo musí splňovat požadavky na profesionální dovednosti dle Handbooku FIDE, hlava 07 „Regulations of the Titles for Trainers“, tak, aby titul mohli do doby konání následující reprezentační akce získat (mezi takové profesionální dovednosti Trenérská komise FIDE řadí a posuzuje například dosavadní trenérskou praxi, publikační činnost nebo nejvyšší dosažený rating).  ŠSČR pak u uchazečů předpokládá zkušenost s trenérskou a organizační prací na nejrůznějších úrovních (trenér mládeže, vedoucí celku v klubových soutěžích a podobně), titul IM nebo GM v praktickém šachu a dobrou znalost anglického jazyka (další jazykové znalosti výhodou).

Uchazeči mohou zasílat přihlášky buď v písemné, nebo elektronické podobě na adresu ŠSČR (Šachový svaz České republiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, sekretariat@chess.cz) do 31. ledna 2022. Náležitosti přihlášky – představení kandidáta, návrh koncepce a jeho představy o práci s reprezentací a výkonnostních cílech naší reprezentace.

Výběrová komise určí kapitána mužské reprezentace nejpozději k 1. březnu 2022 a vyhrazuje si právo k osobním pohovorům s kandidáty v průběhu února 2022 za účelem posouzení jejich přihlášek.

Vybraný kapitán nastoupí neprodleně do funkce a podepíše smlouvu s ŠSČR do konce roku 2022.

 

Michal Konopka, manažer české reprezentace