Komuniké ze 149. schůze VV ŠSČR

AKTUALIZOVÁNO O PŘÍLOHY

Ke své 149. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel ve středu 13. ledna 2021 formou videokonference.

V jejím úvodu předseda ŠSČR Martin Petr informoval, že Národní sportovní agentura vypsala dotační program Podpora sportovních svazů, který je pro financování ŠSČR klíčový. Kritéria, na základě kterých budou finanční prostředky svazům rozděleny, doznala zásadních změn oproti minulým letům u MŠMT. Největší váhu mezi hodnotícími kritérii má průzkum popularity jednotlivých sportovních odvětví mezi veřejností. Kompletní informace k programu najdete zde.

FIDE schválila nová pravidla pro online hru (zde). Je pravděpodobné, že většina akcí FIDE až do léta 2021 proběhne online, včetně Šachové olympiády. ECU prozatím plánuje ME mužů (duben, Reykjavík) a ME žen (červen, Mamaia) uskutečnit za šachovnicí.

VV ŠSČR se také věnoval tématu návrhu Pavla Matochy do Rady ČT, stanovisko najdete zde.

Hospodář ŠSČR Rostislav Svoboda informoval o vývoji hospodaření ŠSČR a prvnímu návrhu rozpočtu roku 2021. VV ŠSČR bude návrh rozpočtu na příští rok směřovat ke schodku přibližně 2,0 mil. Kč, tedy stejnému, jako v rozpočtu roku 2020.

Michal Konopka a reprezentační úsek řeší důsledky zprávy FIDE, která se na konci roku 2020 rozhodla k úpravě Světových pohárů mužů a žen, které by se měly konat v roce 2021. Rapidně se zvýší jejich cenový fond a rozšíří se počet účastníků. Pro ČR to znamená, že můžeme přímo nominovat 1 účastníka Světového poháru, nad rámec případných kvalifikovaných z ME jednotlivců. Ve hře je tedy uspořádání nominačního turnaje, samozřejmě v závislosti na dalším vývoji epidemiologické situace.

Komise mládeže připravila řešení situace s neuskutečněnými postupovými turnaji na MČR mládeže a MČR juniorů a dorostenců, kompletní informace a postupové klíče najdete zde. Zároveň se můžete hlásit do konkurzu na pořadatele MČR juniorek a dorostenek 2021 (zde).

Velkým tématem 149. schůze VV ŠSČR byla situace se soutěžemi družstev, které bohužel stále neběží. VV připravil poklady pro online schůzku s předsedy krajských šachových svazů 16. ledna  2021, o výsledcích tohoto jednání Vás samozřejmě budeme informovat.

Výkonný výbor se k další schůzi sejde v úterý 9. února 2021.

Zápis ze 149. schůze VV ŠSČR

Přílohy:

 

(Momentka před zahájením schůze VV )