Stanovisko VV ŠSČR k návrhu Pavla Matochy do Rady ČT

VV ŠSČR se věnoval otevřenému dopisu Elišky Richtrové i následnému podnětu Martiny Folkové (zde) a prověřil proces návrhu Pavla Matochy do Rady ČT. Návrh proběhl v souladu se Stanovami ŠSČR (článkem 9.4), když jej v lednu 2020 podepsali tehdejší předseda a místopředseda ŠSČR. Obecně návrh člena ŠSČR vyhovuje článku 2.2m) Stanov ŠSČR a VV ŠSČR je k němu oprávněn. VV ŠSČR konstatuje, že v zájmu vyšší transparentnosti jeho rozhodování budou příští případné návrhy do Rady ČT/ČRo součástí zápisu jednání. VV vnímá reakce členů ŠSČR a bude případná další podobná rozhodnutí pečlivěji zvažovat.

Pavla Matochu jsme do Rady ČT navrhli, protože je v našem hnutí uznávaným organizátorem a popularizátorem šachu. Podobný návrh již ŠSČR učinil v roce 2012, pro jiného člena ŠSČR do Rady ČRo, což nevyvolalo žádné kontroverzní reakce. Proto jsme neměli důvod postupovat jinak v případě Pavla Matochy. Navrhli ho také Spolek českých právníků Všehrd a Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu. ŠSČR má možnost podat návrh nebo se připojit k návrhu někoho do Rady ČT, ale pak už nemá žádnou možnost a dokonce ani nesmí jeho počínání ovlivňovat. Pavel Matocha v Radě ČT jedná sám za sebe a ŠSČR nepřísluší jeho počínání hodnotit.

VV ŠSČR se také většinově ztotožňuje s méně formálním vyjádřením tehdejšího předsedy ŠSČR Viktora Novotného, které publikoval v diskuzi u článku se zveřejněním otevřeného dopisu (zde):

Pár postřehů od toho, kdo to podepsal. Předně omluva všem šachistům, kteří mají s působením P. Matochy v Radě ČT problém a mají pocit, že jsou s tím jako šachisté nějak spojeni. Obdobně by se mohli cítit např. všichni zaměstnanci a studenti UK či VŠE, které měly své nominace, či některých církví, příslušníci Akademie věd, vlastně téměř všichni sportovci, protože jsou členy Českého olympijského výboru, kde jsme zase schvalovali D. Svobodu do rozhlasové rady. Věřte, že nominace je v zásadě jen formální záležitost, rozhoduje politika, tedy koho jsme si zvolili do PS. Seznam 90 nominantů: https://www.mediar.cz/xaver-slegr-slovacek-ulm-zilvar-i-makrlikova-do-rady-ct-a-rozhlasu-chce-122-lidi/.

V diskuzi zaznívají požadavky na pomalu celosvazové referendum ohledně nominace. Zajímavé v porovnání např. s nominací na Olympiádu 😉 Nicméně zájemci o tuto pozici mají jen 15 dnů od usnesení Sněmovny na to, aby se rozhodli kandidovat, připravili všechny doklady a podklady a předložili nominace od spolku/ů. Proto když nás P. Matocha požádal o potvrzení nominace, schválili jsme to po poradě s místopředsedou sami a následně o tom informovali VV ŠSČR. Stejně tak jsem už v roce 2012 potvrzoval nominaci do Rady ČRo (až do teď to nikdo nerozporoval jako špatnou praxi a vyjadřování nepřípustných politických postojů), obdobně se vedení svazu snaží vyhovět i jiným žádostem svých členů – ohledně studia, stipendia, podmíněného propuštění z vězení atp. Nominaci vnímám jako vyjádření skutečnosti, že navrhovaná osoba je způsobilá vykonávat funkci radního. Zvolení P. Matochy výborem PS, Sněmovnou a následně téměř všemi členy rady do jejího čela vnímám jako to nejvyšší potvrzení způsobilosti k této práci. Zda Pavel Matocha nezávislost ČT ničí či buduje si netroufám bez detailních znalostí věci hodnotit, nicméně tvrzení, že je otrok Agrofertu, protože mu Lidovky jednou týdně vydají šachový článek, mi připadá poněkud přitažené za vlasy.