Komuniké ze 139. schůze VV ŠSČR

AKTUALIZOVÁNO O PŘÍLOHY

Ke své 139. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel v úterý 19. listopadu v Praze na Strahově.

Předseda ŠSČR Viktor Novotný a delegát ŠSČR Petr Pisk informovali o úspěchu ČR na mezinárodním diplomatickém poli – ME žen v roce 2021 a ME mládeže 2022 se budou hrát v Praze! Rozhodl o tom nedávný kongres ECU v Batumi.

Průběžně je vyhodnocována podpora krajských šachových svazů, očekává se fakturace na začátku prosince. Hospodář ŠSČR Rostislav Svoboda informoval, že čerpání rozpočtu letošního roku se vyvíjí dle schváleného plánu Konferencí ŠSČR. Výdajové položky nejsou přečerpávány a plánované příjmy budou naplněny. Probíhá diskuze ve VV ŠSČR nad rozpočtem roku 2020.

Vedoucí reprezentačního úseku Michal Konopka podal zprávu o průběhu ME družstev v Batumi. Zatímco mužský tým po dobrém výkonu skončil na 10. místě, komise reprezentačního úseku vyjádřila nespokojenost s výsledkem reprezentace žen. Což by se mělo promítnout do změn v přípravě ženského týmu v dalším období. Koncepce bude představena na příští schůzi VV.

Manažer reprezentace mládeže Petr Pisk informoval o vystoupení českého týmu na světové Olympiádě družstev do 16 let (článek). Komise mládeže ŠSČR vyhodnotila Projekt podpory šachových kroužků pro sezónu 2018/2019, ve kterém celková podpora dosahuje téměř 2 milionů Kč. Komise připravila další ročník projektu na sezónu 2019/2020, ve kterém jsou zachovány stejné základní parametry podpory.

Manažerka projektu Šachy do škol Venuše Souralová se zúčastní mezinárodní konference v Londýně, kde kromě zapojení šachů do škol bude projednávat i možnost zisku financí z evropského programu Erasmus+. Předseda trenérské komise Antonín Ambrož informoval o proběhlém semináři trenérů s účastí lektora ČOV pana Radka Hanuše a o začátku druhého roku školení trenérů 1. třídy.

Komise pro marketing a komunikaci poděkovala Karlu Handlířovi za skvělou reprezentaci šachu mezi ostatními sporty v soutěži Díky, trenére. V Brně proběhl druhý ročník šachové šaliny, za podporu akce děkujeme Dopravnímu podniku města Brna a Dopravním stavbám Brno.

Komise rozhodčích připravila finální verzi dlouho projednávaného Statutu rozhodčích ŠSČR, a také anti-cheatingová doporučení pro organizátory turnajů. Sledujte jejich stránku. Sekretariát ŠSČR informoval o úspěšné investiční dotaci, ve které MŠMT poskytlo Šachovému svazu 1.721.073 Kč. Jednou ze zakoupených věcí je výkonný počítač, který už slouží našim reprezentantům k analýzám. Sekretariát také finalizuje přípravy tradičního MČR v bleskovém šachu, které proběhne v sobotu 21. prosince v Praze. Na webu najdete pozvánku.

Dobrou zprávu si připravila Organizační komise, počet členů ŠSČR, kteří prošli letošní aktualizací údajů, překročil 20 tisíc! K 15. 11. se vyšplhal na 20.090 členů, přičemž 13 837 z nich má pro letošní rok registraci.

Příští schůze VV ŠSČR proběhne v úterý 14. ledna v Praze na Strahově.

Zápis ze 139. schůze VV ŠSČR

Přílohy: