Komuniké ze 132. schůze VV ŠSČR

Aktualizováno o přílohy. Ke své 132. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel v úterý 5. února v Praze na Strahově.

V jejím úvodu předseda ŠSČR Viktor Novotný informoval o rezignaci Rostislava Svobody na post místopředsedy ŠSČR, který ovšem nadále zůstává v roli hospodáře a člena VV. Na post místopředsedy bude na blížící se Konferenci kandidovat Martin Petr.

Schválen byl redigovaný Registrační a přestupní řád, který reaguje na loňskou změnu Stanov ŠSČR a pracuje s individuálními členy či oddíly bez právní osobnosti. Smyslem úprav bylo rovněž pročištění a zjednodušení terminologie. Hospodář ŠSČR informoval VV o hospodářském výsledku za rok 2018, který je kladný ve výši 1,5 mil. Kč. Schválen byl také návrh rozpočtu na rok 2019, který bude předložen Konferenci, počítá s výdaji přes 21 mil. Kč a schodkem cca 2 mil. Kč.

VV ŠSČR projednal smlouvu o zajištění účasti nejlepších českých hráčů na mezinárodním pražském šachovém festivalu, který proběhne v březnu v Praze. Zde najdete odkaz na propozice. Součástí bude také otevřený turnaj pro všechny zájemce. VV ŠSČR následně schválil smlouvu s novým manažerem mládežnické reprezentace ČR Petrem Piskem.

Manažer reprezentace Michal Konopka informoval o tréninku ženské reprezentace s velmistrem Vlastimilem Hortem, který proběhl 28. ledna v Praze. Spolupráce bude nadále pokračovat. ME jednotlivců 2019 (od 17. března v Makedonii) se zúčastní Zbyněk Hráček a Jiří Štoček.

Novým manažerem projektu KTCM byl jmenován Richard Biolek ml. Předseda Komise mládeže Zdeněk Fiala dále informoval VV ŠSČR o vyhodnocených konkurzech na MČR družstev starších a mladších žáků. VV ŠSČR potvrdil rozhodnutí KM o přidělených divokých kartách na MČR mládeže.

Trenérská komise pod vedením Antonína Ambrože připravuje metodické dopisy Koncovky mistrů, komise rozhodčích finišuje překlad anti-cheatingové směrnice. VV ŠSČR dále projednal náměty KHŠS, ŠACHklubu Tábor a KR pro únorovou Konferenci ŠSČR.

Příští schůze VV ŠSČR proběhne v úterý 26. března v Praze na Strahově.

Zápis ze 132. schůze VV ŠSČR

Přílohy: