Zvyšování rozpočtu FIDE

Nově zvolený prezident FIDE Arkadij Dvorkovič poslal národním federacím informaci, že plní předvolební slib a významně zvyšuje rozpočet FIDE. Jak se můžete sami přesvědčit zde v pdf: 2019 FIDE Budget

Rozpočet dosahuje výše 5,5 milionu euro, což je více než dvojnásobný nárůst ve srovnání s rokem 2018. Podle prezidenta FIDE by měly významně klesnout poplatky, které doposud národní federace hradily světové organizaci. Změny ale musí schválit generální shromáždění FIDE, plánované na podzim 2019. Novému prezidentovi FIDE držíme palce!