Zkušenosti z pořádání oddílových online setkání

Zkušenosti z pořádání oddílových online setkání – SK DDM Slaný / ŠK Velvary / ŠK Zlonice a naši šachoví přátelé

 Tento text vznikl pro účely informování šachových kolegů a přátel o online aktivitách, které provádíme na úrovni oddílů SK DDM Slaný a ŠK Velvary v návaznosti na omezení fyzického setkávání. Nemáme za cíl nikoho nijak směřovat nebo nabádat, jen sdílet naše zkušenosti. A nevíme ani, zda „to“ děláme dobře nebo ne, to ukáže až historie a další vývoj. Rádi budeme blíže sdílet naše zkušenosti, viz kontakt níže.

 

Milí šachoví přátelé,

dovolte nám sdílet s vámi naše zkušenosti z pořádání online šachových turnajů pro členy oddílu. Při prvním „lockdownu“ v březnu 2020 a ukončení klubových tréninků jsme intenzivně přemýšleli, jak nemožnost fyzického setkávání nahradit. Již v minulosti jsme měli omezené zkušenosti z online prostředí, ale online turnaje jsme v zásadě nehráli a platformy neznali. Něco málo jsme věděli jen o dvou – Chess.com a Lichess.org .

Naše naděje se tedy upnuly k těmto dvěma platformám. Nakonec nám trochu přívětivější přišla platforma Lichess.org , která je poskytována zdarma. Na Chess.com, pokud nezaplatíte alespoň základní členství, vás trochu obtěžují reklamy. Naproti tomu ale Lichess pro turnaje používá poměrně zvláštní systém párování tzv. arénu (v březnu 2020 nebyl ještě plně vyvinut švýcarský systém), pokud hrajete turnaj „v tzv. aréně“ o řekněme méně (8 – 10 hráčích), stane se vám, že s tím samým hráčem můžete hrát při desetiminutových partiích během 90 minutového turnaje třeba i třikrát. O potřebě volby mezi Chess.com a Lichess.org promluvím ještě jednou a naposledy, totiž tak jako máme různá ela, tak obdobně zatěžující může být pro většinu šachistů hrající online turnaje mít dva účty na obou serverech. Řada oficiálních turnajů i turnajů o ceny se ale hraje jak na Lichess.org tak Chess.com.  Nově se přidává i systém podporovaný ŠSČR Tornelo pro hraní oficiálně neoficiálních soutěží. Těžko s tím něco nadělat… V rámci rodiny jsme dané vyřešili stejnými přezdívkami na obou serverech (Lichess i Chess.com).

Nyní konkrétněji

 • Naší ambicí od počátku bylo nahradit fyzické tréninky sestávající zejména v hraní volných či bleskových partií v oddílech Slaný, Velvary a Zlonice. Hlavní cílovou skupinou tak byli a jsou šachisté z „našich“ oddílů a regionu. To se vcelku daří.
 • V úvodu sestavování online týmu se jako velká překážka jevila jednak novost online prostředí, zejména pro dříve narozené šachové přátele, jednak technické problémy. Ty byly několikerého charakteru – ať již od znalostí, jak se registrovat na Lichess.org a do online týmu a do jednotlivých turnajů, přes neznalost fungování počítačů obecně až po absenci či jen částečně funkční internetové připojení, které je pro hraní online nezbytné (při vypadnutí připojení hráč zpravidla prohraje partii). Pro ty účely jsme byli my zkušenější „po ruce“, u některých kolegů jsme osobně na počítači ukazovali, jak na to Též jsme k dispozici na mobilním telefonu. Některé problémy (např. to, že hráči např. nemají ani počítač, ani internetové připojení) jsme samozřejmě vyřešit nedokázali. Na druhou stranu ale právě to, že šlo o novinku a možnost vyzkoušet si něco nového, přilákalo do týmu několik přátel, kteří byli jinak řekněme v šachovém „spánku“.
 •  Celkově jsme ale úspěšní jen tak napůl. Některé naše přátele se nám přesvědčit k zapojení do online týmu a k pravidelnému hraní turnajů nepodařilo, ačkoliv by to prokazatelně zvládli.
 • Po necelém roce fungování máme 53 členů online týmu „Turnaj pro hráče oddílů Slaný, Velvary, Zlonice a přátele“, viz: https://lichess.org/team/turnaj-pro-hrace-oddilu-slany-velvary-zlonice-a-pratele Z těchto 53 členů je registrovaných či hrajících v minulosti za SK DDM Slaný / ŠK Velvary / ŠK Zlonice celkem 31 hráčů. Dalších 5 hráčů jsou rodinní příbuzní / známí, 3 hráči jsou z oddílu Stochov. Ale ani další hráči nám nejsou neznámí. Jde o naše známé, např. hráče z dalších středočeských oddílů, které známe z regionálních turnajů, kolegy z práce apod.
 • Rapid turnaje pořádáme každý čtvrtek a neděli od 19.05 hodin. Čtvrtky byly jasné od začátku – to jsme se scházeli k fyzickým tréninkům. A též neděle, coby náhrada za soutěže družstev. Čas se ale vyvíjel – původně se hrávalo od 20.05 hodin, ale to se ukázalo jako málo schůdné pro mladší hráče, kteří jdou druhý den do školy.
 • Bohužel se „nechytly“ bleskové partie / turnaje. Snahu jsme měli, ale zájem hráčům byl po počáteční slušné úrovni 6 – 8 hráčů klesající, až nemělo smysl turnaje pořádat. Možná bylo i špatné načasování, které bylo 15 minut po konci rapid turnajů.
 • Rapid turnaje nyní hraje plus / minus 20 osob. Připojování hráčů do turnaje je podporováno zasíláním emailových avíz s přímým odkazem na turnaj a též zasíláním avíz v rámci týmu na Lichess. Turnaje hrává stabilně cca 10 – 12 hráčů, další se připojují ad hoc.
 • Velkou výhodou i nevýhodou online hraní v tzv. Lichess aréně je to, že se hráč může připojit i kdykoliv během turnaje. A taktéž z něj může kdykoliv vystoupit. V našich turnajích tak ke konci odpadá tak 5 – 6 hráčů. Povětšinou jsou „zkrátka unavení“.
 • Z 53 hráčů existuje bohužel část, která začala turnaje hrát, ale pak skončila. Při dotazování jsou odpovědi různé, ale zřejmě ta převažující je „to bych si musel udělat čas“ atd. Máme i 2 hráče, kteří sice do týmu zaregistrováni jsou, ale turnaje se nezúčastnili ani jednou.
 • Část hráčů také přestala hrát, protože se umísťovali na „zadních“ pozicích a „nebavilo je pořád prohrávat“. To se stávalo hlavně při rozjezdu online týmu, kdy byl třeba řekněme nejslabší hráč výkonnostně za druhým nejslabším a v turnaji neuhrál třeba ani bod. K tomu se domníváme, že je třeba „zatnout zuby a vydržet to“ společně s např. připomenutím hráči po nějaké době, „ať to ještě zkusí“. Jakmile je hráčů různých úrovní v turnajích více, tento efekt mizí nebo není tak významný.
 • Vyšší účast měly turnaje, které byly o ceny. Hráli jsme např. o pamětní bankovky KAREL TREYBAL nebo o finanční ceny (poukazy do Alzy). Tyto turnaje hrálo řekněme o 5 – 6 hráčů více než je průměrný počet hráčů v turnajích.
 • Souhrnně lze ale říci, že těch, co hrají stále nebo většinou, je spíše čím dál tím méně. Proto je třeba neustále hledat a zapojovat nové hráče. Též systém Lichess (aréna) je nastaven tak, že při více hráčích trvá kratší dobu, než dostanete soupeře. Čekat pět i více minut na další partii je demotivující. Pokud hráči z tohoto důvodu končí, dostáváme se do negativní spirály – menší počet hráčů vede k delším čekacím dobám což má za následek menší počet hráčů v turnajích a tedy prodlouženích čekacích lhůt … atd.
 • Trochu ožehavá otázka byla a stále je, zda naše online setkávání otevřít i dalším – pro nás neznámým – šachistům. Stojí proti sobě 1) zkušenost z pořádání uzavřeného rapid turnaje tzv. posezónního rapidu SK DDM Slaný, který je určen právě pro hráče „našich“ oddílů a 2) jeho otevírání. Při přílišném otevření totiž v praxi docházelo k úbytku „domácích“ hráčů na úkor těch přespolních, což jsme nechtěli. Turnaj zároveň ztrácel domácí a přátelskou atmosféru. Smysl našeho online týmu je ale přesně opačný – zajistit možnost hraní právě domácím hráčům. A druhý princip – gens una sumus – přeci nebudu omezovat turnaj šachistům, kteří jej chtějí hrát. Nakonec jsme se přiklonili k prvnímu principu. Řada odmítnutých hráčů, kteří se k nám do týmu hlásili, byla členem i 10 a více online týmů. Až to skoro svádělo k dotazům, jak to zvládají. Taktéž zajímavá byla nabídka vedoucího dalšího týmu navzájem si „dohodit“ hráče. „Když mi nabídneš své hráče, já Ti nabídnu svoje,“ zněla konkrétní nabídka. Na konstatování, že o „cizí hráče“ nemáme zájem, mi bylo sděleno, že přeci „každý chce mít v týmu co nejvíce lidí.
 • Nicméně, nic není černobílé. Po nějaké době jsme se naopak rozhodli přijímat nám známé šachisty. Například máme registrované hráče z oddílu Stochov (cca 15 km vzdáleného od Slaného), dále je v týmu řada rodinných známých či známých jednotlivých šachistů (členů online týmu). Vždy ale požadujeme, aby alespoň nějakou vazbu na naše oddíly hráč měl. Viz statistika výše.
 • Otázka šachových přátelství je vlastně úzce propojena s předchozí otázkou. Zatímco spolupráce s hráči z jednoho vzdáleného oddílu, kteří v úvodu založení našeho týmu byli jeho nedílnou součástí, se v průběhu času ukázala jako velmi omezená (hráči se z týmu odhlásili resp. přestali hrát, vlastně z původních cca 5 hráčů již hrává příležitostně jen jeden), spolupráce s oddílem ŠO Oudoleň a jeho organizátorem p. Chvojkou je naopak velmi úspěšná. Nejen, že hráči hrají navzájem v turnajích našich i pátečním turnaji ŠO Oudoleň, ale hráči tak nějak společně hezky zapadají/fungují. Spojení obou organizátorů / turnajů zároveň zvyšuje účast v turnajích obou pořádajících oddílů.
 • Relativně smutnou kapitolou, která se nám bohužel stala, byla nechtěná ztráta jednoho ze členů. Jistý a šachově silný člen online týmu – nevíme proč – najednou ze seznamu hráčů zmizel. Hráč dané špatně nesl a ptal se, „proč jsme z týmu vyškrtli“. My jsme ale nic takového neudělali, ale mohlo se tak stát jak u hráče tak u nás nevědomky. Hráče – kterého osobně známe – se již do týmu nepodařilo opětovně získat.

Výzvy do budoucna

 • Snažit se zapojit další šachisty z našich oddílů a ideálně ty, kteří budou hrát pravidelně.
 • Zapojit do online týmu též mládež z oddílu SK DDM Slaný.
 • Pokusit se znovu oživit zájem již registrovaných šachistů, kteří ale z různých důvodů nehrají pravidelně či nehrají vůbec.
 • Oslovit i šachisty – amatéry z našeho regionu, kteří šachy hrají, ale nejsou registrováni v oddílech; hrají jen pro zábavu. Je zde potenciál pro budoucí hraní i naživo či registraci do klubu/klubů. Oslovit, ale jak?
 • Pustit se do zápasů družstev. Zatím s tím máme jen omezenou zkušenost, ale i to je možnost, jak povzbudit zájem šachistů online šachy hrát.

Bližší informace a zkušenosti budeme rádi sdílet, viz kontakt níže.

Dokument sepsal:

Ing. Jindřich Trejbal st., šachové oddíly SK DDM Slaný a ŠK Velvary, organizátor online týmu

tel. 602 964 055, email. jindrich@trejbal.eu

Slaný 17. února 2021

Děkujeme panu Ing. Trejbalovi st. za zpracování podrobných podkladů a souhlasem se zveřejněním pro širokou šachovou veřejnost! 🙂 V případě, že máte i vy nějaké zkušenosti, zašlete nám Vaše postřehy na email kmk@chess.cz a rádi je přidáme jako další pohled k tomuto článku.