Závěrečná zpráva MČR juniorů a juniorek v rapid šachu

Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek, se ve dnech 28. – 29. 9. 2018 stal z pověření Komise mládeže ŠSČR organizátorem Mistrovství České republiky juniorů a juniorek v rapid šachu. Akce probíhala ve spolupráci s MKS Vyškov Slavnostní zahájení se uskutečnilo za přítomnosti ředitele MKS Vyškov Mgr. Luboše Kadlece, předsedy OŠS p. Jana Slepánka a hlavního rozhodčího Mgr. Miroslava Hurty.

Slavnostního zahájení se zúčastnili zleva: Rozhodčí: Stanislav Vémola, Martin Rudolf, Radka Slepánková, hlavní rozhodčí Miroslav Hurta

ředitel MKS Vyškov Mgr. Luboš Kadlec, ředitel turnaje Karel Hruška a pan Jan Slepánek předseda OŠS Vyškov

Do turnaje se prezentovalo celkem 107 mladých šachistů za všech koutů republiky.

Pohled do prostorné hrací místnosti velkého sálu Besední domu

Fotogalerie zahájení a 1. – 2. kolo

Fotogalerie 3. – 6. kolo

Od počátku turnaje byl ve vedení nejvýše nasazený Jakub Půlpán z 2222 ŠK Polabin, který ztratil jen dvě remízky, v šestém kole s Dominikem Řezníčkem a v posledním kole s druhým nasazeným Tomášem Hurdzanem. Jakub Půlpán se tak stal celkovým vítězem se ziskem 8 bodů, o pořadí za ním muselo rozhodnout pomocné hodnocení, protože hned pět hráčů uhrálo 7 bodů. Nakonec se z druhého místa mohl radovat Tomáš Hurdzan z ŠK Klatovy a třetí skončil Jiří Liška z ŠK Nového Boru.

V kategorii dívek byla nejlepší Tereza Beluská z Beskydské šachové školy, která uhrála 6 bodů a v celkovém pořadí obsadila pěkné šestnácté místo. Na druhém místě skončila Lea Rosenbaumová reprezentující klub 2222 ŠK Polabiny. Tato mladá slečna, která patří do kategorie D16 může být označena jako skokan turnaje, neboť byla nasazena jako 76 a v konečném pořadí obsadila 21. místo. Třetí skončila Blanka Brůnová z ŠK Karlovy Vary, která uhrála stejně jako Lea 5,5 bodu.

Vyhlášení kategorie juniorek do 20 let

Celé mistrovství probíhalo hladce v dobrém tempu přesně podle časového harmonogramu. Vše s přehledem řídil FIDE rozhodčí Miroslav Hurta, kterému pomáhali sáloví rozhodčí z vyškovských klubů. V průběhu turnaje neměli mnoho práce, pokud se nějaký problém vyskytl, byl hned vyřešen ke spokojenosti všech stran.

Fotogalerie 7. – 9. kolo a vyhlášení výsledků

Konečné výsledky

Stránky pořadatele

Doplňující soutěž družstev, kterým se sčítal počet uhraných bodů jednotlivých hráčů, ovládlo družstvo 2222 ŠK Polabiny A ve složení Jakub Půlpán, Tomáš Ludvík, Vojtěch Říha a Martin Buločkin. Na druhém místě skončilo družstvo ŠK Sokol Klatovy a třetí skončilo družstvo SK Slavia Orlová. O umístění na druhém a třetím místě musel při rovnosti bodů rozhodnout vyšší uhraný počet bodů nejlepšího člena družstva.

Vítězné družstvo 2222 ŠK Polabiny

Závěrem chci poděkovat celému týmu pořadatelů za dobře odvedenou práci při přípravě a organizování tohoto mistrovství. Poděkování patří i Městskému kulturnímu středisku Vyškov v čele s jeho ředitelem Mgr. Lubošem Kadlecem za poskytnutí prostor Besedního domu pro konání mistrovství.

Velký dík patří Městu Vyškov za finanční podporu při konání mistrovství. Poděkování patří i firmě Elsyst Engineering Vyškov za sponzorský dar pro toto mistrovství.

Hladkému průběhu přispělo i bezproblémové chování a vystupování hráčů a doprovodu. To je pak radost takovou akci pořádat. Velmi nás pak potěšila zpráva z 2222 ŠK Polabiny a tak si ji dovolíme v závěru citovat:

„Dlužno dodat, že na naše úspěchy měl vliv i velmi vstřícný přístup pořadatelů, kteří již tradičně vytvořili skvělé podmínky pro hru a pobyt, za což jim patří velký dík.“

 Za tým pořadatelů zapsala Radka Slepánková