Závěrečná zpráva MČR dětí do 8 let

Sportovní klub Vyškov se ve dnech 28.–29. 4. 2018 stal organizátorem Mistrovství České republiky dětí do 8 let. Akce probíhala ve spolupráci s MKS Vyškov a záštitu nad mistrovstvím převzala členka Rady Jihomoravského kraje JUDr. Jana Pejchalová. Mistrovství se uskutečnilo za finanční podpory Města Vyškova a Nadace Tři brány. Hrací místnosti se nacházely v prostorách ZŠ a MŠ Letní pole Vyškov, sídliště Osvobození 682/56.

Pro účastníky, kteří přijížděli již v pátek, jsme měli připravený doprovodný program v podobě návštěvy místního Dinoparku, který byl tento den otevřen jen pro nás. A nejen to – první Dinovláček řídil sám ředitel ZOO  koutku Vyškov pan Josef Kachlík za doprovodu pořadatele Stanislava Vémoly, druhý Dinovláček doprovázel předseda Sportovního klubu Vyškov, z.s.  pan Rudolf Šperka.

Od 18:00 hod. začala v salónku hotelu Dukla prezence mladých šachistů. Po nahlášení svého jména dostal každý účastník pamětní list a perníček ve tvaru šachové věže. Perníčky dětem upekla hospodářka SK Vyškov Markéta Trněná, za což jí patří určitě poděkování.

Fotogalerie pátek

Mistrovství ČR HD8 bylo slavnostně zahájeno v sobotu 28. 4. 2018. Samotnému zahájení předcházelo vystoupení hlavního rozhodčího Miroslava Hurty, který mladé šachisty seznámil s hracím systémem a pravidly. Poté představil sálové rozhodčí. V turnaji dívek to byli Jaroslav Hejný a Martin Rudolf a v turnaji chlapců Stanislav Vémola, Radka Slepánková a Karel Hruška.

Slavnostního zahájení se zúčastnili zleva: Mgr. Luboš Kadlec, ředitel MKS Vyškov, Ing. Karel Goldemund, starosta města Vyškov, Bc. Karel Hruška, ředitel turnaje, JUDr. Jana Pejchalová, členka Rady Jihomoravského kraje, Martina Vágnerová, ředitelka nadace Tři brány a pan Jan Slepánek hlavní organizátor mistrovství a předseda OŠS Vyškov

V zápětí byly zahájeny oba turnaje. Děvčat se nakonec do turnaje přihlásilo 40 a svůj turnaj hrály v tělocvičně školy.

V jídelně se ke 48 šachovnicím posadilo 96 mladých šachistů. Po odehraných třech kolech byla na pořadu polední pauza na oběd a v 15 hodin začalo přesně podle propozic čtvrté kolo. Hra pokračovala plynule podle časového harmonogramu, rozhodčí museli řešit pouze běžné přestupky proti pravidlům, které se u této věkové kategorie vyskytují o něco častěji. Pokud nastaly rozpory ve výkladu pravidel, byly v zápětí vyřešeny hlavním rozhodčím. Po prvním dnu byl v kategorii H8 na prvním místě bez ztráty kytičky Václav Finěk z TJ Desko Liberec a za ním následovalo hned 10 hráčů se ziskem 5 bodů. Díky pomocnému hodnocení byl na druhém místě Vojtěch Gorej z SK Děčín a na třetím Jakub Mlýnek z TJ Jawa Brodce.

V průběhu celého dne děti hojně využívaly doprovodný program připravený pracovníky Střediska volného času Maják Vyškov, který probíhal nejen uvnitř školy, ale díky pěknému počasí i na nádvoří školy. Tento zábavný doprovodný program zajistila především paní Jarka Kováčová ze SVČ Maják, které moc děkujeme za tuto spolupráci.

Fotogalerie ze soboty

V neděli v 9 hodin začal druhý den mistrovství. Vše probíhalo bez větších problémů a tak se kvapem blížil konec celého turnaje. Po dohrání poslední partie a po nahlášení výsledků si všichni účastníci převzali tašku, do níž byl vložen balíček na cestu a drobné upomínkové předměty, které poskytl Jihomoravský kraj a Město Vyškov. Překvapením pro děti byl nápad s tombolou  s 25  drobnými cenami. Losováním tomboly jsme krásně vyplnili dětem čas, který jsme potřebovali pro přípravu diplomů a samotného vyhlášení.

Losování se ujal ředitel MKS Mgr. Luboš Kadlec spolu s předsedou SK Vyškov Rudolfem Šperkou, který vybíral cenu o kterou se bude právě losovat.

Na úvod vyhlášení byli ještě nejprve za svou snahu oceněni nejmladší hráči obou kategorií.

Mezi dívkami to byla Laura Langner (ročník narození 2012) ze Slavoje Český Těšín. Vůbec nejmladším účastníkem celého mistrovství byl Štěpán Kroulík, ročník narození 2013, z oddílu Region Panda.

Pak už přišlo na řadu samotné vyhlášení výsledků a předání pohárů, medailí a cen.

Nejdříve byly vyhlášeny nejlepší dívky – výsledky kategorie dívek.

S osmi body byla nejlepší Viktorie Buchtová z Beskydské šachové školy. O půl bodu méně uhrála druhá Tereza Horková ze stejného oddílu jako vítězka. Třetí skončila zástupkyně brněnské Lokomotivy Leontýna Hladká se ziskem 6,5 bodu.

Následovala kategorie chlapců – výsledky kategorie chlapců.

V turnaji hochů potvrdil roli favorita Václav Finěk z TJ Desko Liberec, který turnajem prošel bez ztráty bodu. Na druhém místě skončil se ziskem 8 bodů Vojtěch Gorej z SK Děčín, který ztratil jen jeden bod s vítězem turnaje. Třetí místo obsadil sedmibodový Michal Švadlenka z TJ Kobylisy. Věcnou cenu si odnesli také další tři hráči v obou kategoriích.

Závěrem bych ráda poděkovala Městu Vyškov a nadaci Tři brány za finanční podporu tohoto mistrovství. Za spolupráci a podporu děkuji i Městskému kulturnímu středisku Vyškov. Poděkování si zaslouží i celé vedení Sportovního klubu Vyškov, které se na přípravě tohoto mistrovství podílelo, především Jan Slepánek a ředitel turnaje Bc. Karel Hruška. Další poděkování patří Janu Kotisovi, Stanislavu Vémolovi, Martinu Rudolfovi a Rudolfu Šperkovi. Zvláště bych chtěla poděkovat našim mládežníkům Martinu Kužílkovi a Marku Hruškovi, kteří nám pomáhali od pátku až do neděle po celou dobu trvání mistrovství.Další poděkování patři paní Trněné a jejím spolupracovníkům, kteří zajišťovali prodej občerstvení k spokojenosti všech přítomných.

Fotogalerie z neděle

A nedá mi to v závěru uveřejnit email, který jsme obdrželi od pana Václava Nového z Klatov:

Dobrý den,
chtěl bych Vám a Vašemu celému týmu pořadatelů poděkovat za mimořádně příjemný turnaj. Vy všichni pořadatelé a rozhodčí jste byli velmi příjemní a profesionální, vynikající bylo angažování střediska Maják, turnaj se hrál v hezkém šachovém prostředí. Mně i dceři se velmi líbilo.
Ať se Vám daří.

Myslím, že takové poděkování je odměnou celému organizačnímu týmu a skvělou tečkou za celým mistrovstvím.

Za Sportovní klub Vyškov závěrečnou zprávu zpracovala Radka Slepánková.