2. soustředění Scoutingu Čechy 2019

Poslední dubnový víkend se v Praze ve spolupráci s penzionem U sv. Kryštofa (patřícímu Arcidézní charitě Praha) uskutečnilo v letošním roce druhé soustředění projektu ŠSČR „Scouting-Čechy“. Poprvé byli na soustředění pozváni nově zařazení hráči vybraní během března tohoto roku. Nebýt jedné omluvenky na poslední chvíli, zúčastnilo by se soustředění všech 21 hráčů. Rekordní účasti pomohlo i to, že jako speciální host přijala pozvání přednášet IM Zuzana Hagarová.

Páteční odpoledne bylo již tradičně vyhrazeno komunikaci s rodiči. Michal Novotný obeznámil všechny s novinkami zavedenými v letošním roce a odpovídal na jakékoliv dotazy ohledně dalších soustředění a nadcházejícího turnaje Open Klatovy.

Mezitím začala probíhat první přednáška, která se věnovala 1. ročníku Prague Chess Festival 2019. Vzhledem ke kolizi s MČR mládeže nebylo pro mnohé možné turnaj navštívit, a tak se alespoň nyní mohli dozvědět spoustu zajímavých věcí, poznat světové hráče a zhlédnout nejlepší partie a momenty turnaje.

Páteční večer pak sloužil ke zhodnocení domácích úkolů z minulého soustředění.

Sobotní dopoledne začalo rozdělením účastníků do dvou skupin, ve kterých následně probíhaly tréninky pod vedením Michala Novotného a Lukáše Vlasáka. Hlavními tématy byly volný pěšec a matová síť. Kromě přednášky se také hojně řešilo a dohrávalo.

Po obědě a „zdravotní“ procházce už následovala hlavní událost celého soustředění. Zuzana Hagarová vyprávěla o své šachové kariéře a největších dosavadních uspěších. Ukázala nejen partie, kterými se inspirovala, ale také důležitost důkladného samostatného studia těchto partií. Jedním z nejlepších momentů pro účastníky byla ukázka její partie z loňské olympiády, která byla vyhlášená jako partie kola.

Po večeři probíhaly individuální rozhovory s jednotlivými účastníky. Během toho byla každému zapůjčena kniha ke studiu do příštího soustředění. To by mělo nejen pomoci s nedostatky ve hře jednotlivých hráčů, ale hlavně učit samostatné práci. Na příštím soustředění budou kontrolovány nejen úkoly, ale také znalosti načerpané touto cestou.

Nedělní trénink by se dal označit i jako příprava na letošní ME družstev v Pardubicích. Zuzana Hagarová jako kapitánka týmu měla v Praze k dispozici kompletní týmy (ze Vsetína dokonce přijela i Amálie Zádrapová), a tak se mohla v čistě holčičí skupině věnovat nadcházejícímu šampionátu.

Velké poděkování patří všem trenérům, rodičům pomáhajícím na místě a personálu penzionu, který nám zajistil skvělé podmínky.

Další soustředění proběhne na konci září ve Svoru u Nového Boru.

V Praze 4.5.2019, Lukáš Vlasák