Zapojte se do Evropského týdne sportu

V letošním roce proběhne již 5. ročník Evropského týdne sportu. Proto bychom Vás, s dovolením, velmi rádi oslovili a vyzvali jménem Českého olympijského výboru, jako koordinátora pro ČR, k zapojení se do Evropském týdnu sportu.

Staňte se součástí této iniciativy na podporu pohybové aktivity, motivujte své okolí ke sportu a inspirujte celou Evropu!

Zapojit se může každý, kdo v období od 23. do 30. září pořádá sportovní akci pro veřejnost. Prvních 70 přihlášených organizátorů sportovních akcí získá navíc podporu propagace a dárky pro účastníky.

Více informací o projektu, možnostech nefinanční podpory i systému přihlášek najdete v přílohách.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

#BeActive

Český olympijský výbor

Evropský týden sportu 2019
Evropský týden sportu 2019 – výzva