Zahájení disciplinárního řízení s Vojtěchem Plátem

Disciplinární komise zřízená Výkonným výborem Šachového svazu České republiky dne 9.12.2019 zahajuje disciplinární řízení proti Vojtěchu Plátovi, i. č. 26098, ve věci podezření z pokusu obcházet pravidla Ceny Evžena Gonsiora v rozporu s principy fair play prostřednictvím ovlivnění výsledku partie.

Celé znění Rozhodnutí naleznete zde: Zahájení řízení