Výzva rozhodčím ECU

Komise rozhodčích European Chess Union získala při posledním hlasování Výkonného výboru ECU v Batumi možnost delegovat 20 % zahraničních rozhodčích na všechny akce spadající pod ECU, jejich seznam můžete najít zde, jedná se tedy o několik desítek míst ročně. Nyní komise vyzývá všechny zájemce, kteří by se chtěli ucházet o delegování na některé Mistrovství Evropy, aby svůj zájem vyjádřili prostřednictvím webového formuláře zde. Výzva se týká hlavně titulovaných rozhodčích, avšak přihlášku může zaslat každý.

Výběr bude probíhat za pomoci bodového systému, na základě kvalifikace, schopností a zkušeností daného rozhodčího.

Znalost anglického jazyka je velkou výhodou, ale není povinností. Celý formulář je však dostupný pouze anglicky. V případě, že máte zájem jej vyplnit, ale potřebujete pomoci, či v případě jiných dotazů kontaktujte předsedkyni KR ŠSČR (jirina.prokop@tiscali.cz), která se jako členka KR ECU podílela na tvorbě formuláře i příslušných pravidel.

Na konci formuláře budete informování o zpracování Vašich osobních údajů a v souladu s GDPR budete mít možnost s podmínkami souhlasit nebo je odmítnout (v případě odmítnutí nebudete zařazeni do databáze), pokud se s těmito podmínkami chcete seznámit dopředu, najdete je zde. Přihlášku ve webovém formuláři musíte vyplnit v následujícím měsíci, nejpozději však 10. ledna 2020.

Jiřina Prokopová, KR ŠSČR