Výzva prezidenta ŠSČR

Vážení šachoví přátelé,

čeká nás další víkend s oblíbenými soutěžemi družstev. Přestože stávající proticovidová opatření umožňují účast pouze očkovaným, testovaným a lidem s nedávno prodělaným covidem, aktuální rozšíření viru v populaci naznačuje, že je vysoce pravděpodobné, že i v hracích místnostech se někdo s virem objeví. Však je prokázáno, že ten mohou přenášet i ti, kteří splňují ONT. Dostal jsem dokonce varování od jednoho šachisty, který pracuje v laboratoři, která vzorky zkoumá, že tato pravděpodobnost se aktuálně u 17 lidí na zápase blíží téměř jistotě.

Proto Vás chci všechny poprosit, abyste toto riziko nepodceňovali a vedle platných nařízení (zde) dobrovolně přistoupili i k další ochraně. Vedle dezinfekce a větrání, kde to je možné, jde především o zakrývání úst respirátorem či alespoň rouškou. Určitě by si ji měli vzít všichni tzv. rizikoví, ale jde i o to, aby se v respirátoru necítili na zápase jako černé ovce. A myslím, že je dokladem gentlemanství a i fair play, pokud si též vezmete ochranu úst, pokud ji má Váš soupeř.

Na závěr mi dovolte i připomenutí, že očkování je jedinou cestou, jak se s tímto virem a všech s ním spojených nepříjemností do budoucna vyvarovat.

Přeji Vám mnoho zábavy za šachovnicí a především ať to ve zdraví přečkáme!

Viktor Novotný

Prezident ŠSČR