Výzva oddílům k podání žádosti o dotaci MŮJ KLUB

Začátkem října zveřejnilo MŠMT výzvu k podání žádosti o dotaci MŮJ KLUB pro rok 2020, která je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.

Základní body výzvy jsou stejné jako v předchozích letech. Oprávnění žadatelé (TJ, SK, spolky, pobočné spolky), jejichž hlavním předmětem činnosti je sport (šachy), musí ke dni 30. 9. 2019 evidovat minimálně 12 členů ve věku do 23 let (ročníky 1997 a mladší), přičemž tito mládežníci musí trénovat minimálně 1x týdně a platit členské příspěvky min. 100 Kč/osoba/rok. Dotaci lze využít také na krytí nákladů na provoz a údržbu sportovního zařízení (max. 50 %). Novinkou pro rok 2020 je mj. to, že u odměn a mezd trenérů, členů realizačního týmu a podpůrných pracovníků byl kromě limitu 50 tis. Kč/osoba/měsíc zaveden limit 300 Kč/hod.

Šachové oddíly, které jsou součástí TJ nebo Sokola, nemusí mít stanovených 12 členů do 23 let, protože se počítají z celé TJ. Je ale potřeba se domluvit v rámci celé TJ.

ŠSČR vřele doporučuje všem oprávněným oddílům žádost podat, protože si mohou přijít na velice slušné peníze. U některých oddílů s vysokou členskou základnou mládeže se dotace může vyšplhat až na statisícové částky. Zároveň upozorňujeme všechny žadatele na povinnost udržovat všechny aktuální informace ve spolkovém rejstříku (účetní závěrky, zápisy) a pravidelně je aktualizovat.

Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím systému IS Sport. Termín pro podání žádostí je stanoven na 18. listopadu 2019.

Případné dotazy k žádostem lze učinit na infolince MŮJ KLUB: 234 812 720 (PO – ČT od 9:00 do 17:00 hod. a PÁ 8:00 – 15:00 hod.). Možností je také požádat o spolupráci servisní centra ČUS, která jsou na každém okrese.

Související dokumenty

Kompletní vyhlášení programu Můj klub 2020

Příloha č. 1 – jmenný seznam a rozpočet

Příloha č. 2 – avízo vratky

Informace k příloze č. 1 obsahující jmenný seznam a rozpočet

  • obsahuje vzorce a propojené buňky – hlídá limity, upozorňuje na chyby (neupozorňuje však na duplicity – pokud v seznamech uvedete 2x dítě stejného jména, příjmení a ročníku narození, bude ho program počítat jako 2 různé děti)
  • nejdříve je potřeba vyplnit seznam dětí (zvlášť kategorii 1 a 2 – tedy seznam dětí trénujících min. 1x týdně a zvlášť kategorii 3 – tedy seznam dětí trénujících minimálně 2x týdně a účastnících se alespoň 6 soutěží/turnajů/závodů za posledních 12 měsíců)
  • pokud jsou vyplněny všechny tři povinné údaje – jméno, příjmení a rok narození – je automaticky doplněna kategorie
  • z jmenného seznamu se automaticky přenesenou počty dětí do kalkulačky, která spočítá maximální výši dotace
  • je potřeba doplnit výši vybraných členských příspěvků – pozor program nehlídá, zda je splněna podmínka min. 12 sportujících dětí v TJ/SK
  • maximální výše dotace je přenesena do tabulky rozpočtu (na druhém listu), kde je potřeba doplnit požadovanou výši dotace (požadavek může být nižší nebo roven maximální výši dotace vypočtené kalkulačkou)
  • dále je potřeba doplnit výdaje tak, aby byl rozpočet vyrovnaný (příjmy = výdaje)