Vyhodnocení projektu „Podpora oddílů ŠSČR“

Sekretariát ŠSČR shromáždil během září a října 228 žádostí podaných do projektu „Podpora oddílů ŠSČR“.

V příloze naleznete vyhodnocení žádostí a celkovou částku podpory pro jednotlivé oddíly. U některých oddílů byla potřeba drobná korekce, aby byly dodrženy pokyny pro vyplnění žádosti. Opravy jsou v přehledu označené červeně. Případné nesrovnalosti můžete reklamovat na adrese sekretariat@chess.cz nejpozději do 16. 11. 2017.

Dále v příloze naleznete vzorovou fakturu. Fakturu se splatností 14 dní od vydání musí oddíly doručit e-mailem do 30. 11. 2017 na adresu sekretariat@chess.cz. Faktury zaslané po termínu nebudou proplaceny.

Přehled

Vzorová faktura

 

Trang Křivánek Nguyenová, administrativní pracovnice ŠSČR