Utkání českých koršachových a praktických velmistrů na webserveru ICCF!

Čeští korespondenční šachisté si v roce 2021 připomínají hned dvě dosti významná jubilea. První z nich je kulaté a týká se události z poměrně novodobé historie, druhé pak půlkulaté, avšak v čase se vrátíme až do předminulého, tj. 19. století.

Letos tomu bude přesně 30 let, co bylo zaregistrováno Sdružení korespondenčního šachu v ČR, organizace, která si od svého vzniku v roce 1991 vždy kladla za cíl co nejlépe hájit zájmy českých koršachistů na domácím i mezinárodním poli. Z počátku jen jako národní sdružení spadající pod Svaz korespondenčního šachu ČSFR, po rozdělení Československé federativní republiky ke dni 1. 1. 1993 už jako právoplatný nástupce s vlastní právní subjektivitou a členstvím v Mezinárodní federaci korespondenčního šachu (ICCF) a v současnosti jako nestátní (nevládní) nezisková organizace se statusem zapsaného spolku.

Tou druhou, z historického hlediska pravděpodobně ještě významnější událostí, jejíž 135. výročí si letos připomínáme, je odstartování prvního korespondenčního šachového turnaje v rámci českých zemí. V roce 1886 tento turnaj vypsal prostřednictvím časopisu Tábor tehdy 20letý Karel Traxler, který byl v té době redaktorem šachové rubriky uvedeného periodika, a ještě v témže roce se ujal i jeho řízení. Za tento přelomový počin je Karel Traxler, vlastenecky založený kněz a „mistr českého umění šachového“, v nadsázce označován za praotce českých koršachistů.

Díky ochotě a vstřícnosti našich předních praktických velmistrů D. Navary, V. Lázničky, P. Michalíka a Š. Žilky se Sdružení korespondenčního šachu v ČR podařilo u příležitosti oslav výše uvedených výročí zorganizovat propagační přátelské čtyřutkání „Čeští TOP velmistři ICCF (2550+) versus čeští TOP velmistři FIDE (2550+)“, které bude probíhat na webserveru ICCF a je vůbec prvním historickým kláním tohoto druhu jak v tuzemském, tak i celosvětovém měřítku! Hrát se bude na 4 šachovnicích a podle standardních pravidel pro korespondenční šach, přičemž každá dvojice sehraje v rámci své šachovnice 2 samostatné partie se zápočtem do ratingu ICCF. Základní tempo hry bylo stanoveno na 50 dní na 10 tahů, všichni účastníci mají k dispozici 45 dní turnajové dovolené v každém kalendářním roce (i neúplném), do 20. tahu nelze nabízet remízy a v pozicích s méně než 8 kameny na šachovnici je možno okamžitě reklamovat výhru či remízu (na tzv. 50tahové pravidlo se v těchto konstelacích nebere zřetel). Oficiální zahájení utkání bylo nastaveno na 15. 3. 2021, tj. na den, v němž startuje celá série jubilejních a elitních turnajů ICCF, pořádaných pro změnu u příležitosti 70. výročí vzniku této mezinárodní koršachové federace.

Na 1. šachovnici se utkají Roman Chytilek s Davidem Navarou, na 2. Jan Židů (kapitán koršachistů) s Viktorem Lázničkou (kapitán praktiků), na 3. Jiří Dufek s Peterem Michalíkem a na 4. Pavel Sváček se Štěpánem Žilkou. Postu sudího se ujal mezinárodní rozhodčí ICCF Karel Glaser.

Každý hráč, kterému se podaří zvítězit nad soupeřem jakýmkoliv bodovým rozdílem, obdrží bonus ve výši 10.000 Kč.

Sledování těchto partií je přístupné všem (je však nastaveno 5tahové zpoždění!) a zájemci je naleznou pod odkazem

https://www.iccf.com/event?id=91233