Turnaj o Šachovou Korunku“ pro děti z mateřských škol

Turnaj o Šachovou Korunku“ pro děti z mateřských škol

Dne 28.5.2019 se uskutečnil ve Středisku volného času Korunka turnaj v šachu pro předškolní děti. Zúčastnilo se celkem 32 dětí – 8 čtyřčlenných týmů .

Ve všech zúčastněných mateřských školkách probíhá výuka šachů zábavnou formou pod vedením paní Mgr.Táni Bogatkové – držitelky titulu FIDE a Bc.Kateřiny Smičkové, pedagožky volného času ze SVČ Korunka. Současně je pořádán také cyklus seminářů pro výuku šachů předškolních dětí pro učitelky z mateřských škol statutárním městem Ostrava v rámci projektu MAP.

Turnaj, který připravilo a zorganizovalo Středisko volného času Korunka v Ostravě byl prvním ročníkem a chceme v této tradici pokračovat i v příštích letech. Snažíme se zapojit postupně stále více mateřských škol z Ostravy tak, aby se šachy hrály ve všech mateřských i základních školách. Projekt „Šachy do škol Ostrava“ je finančně podpořen městem Ostrava.

Turnaj měl samozřejmě rozhodčího, ale vyhrály všechny děti, které se zúčastnily.

V Ostravě, dne 12.6.2019

Mgr.Jana Secová

ředitelka SVČ Korunka