Trenéři studují na FTVS UK

Po mnoha letech se podařilo realizovat studium na FTVS Univezity Karlovy se záměrem získat kvalifikaci trenér I. třídy. Poslední úspěšní absolventi jsou z roku 1995: Pavel Chrz, Vladislav Kučera, Václav Mitura a Martin Paukert.

První schůzka na fakultě proběhla v prosinci 2017 a za ŠSČR na ní byli Milan Petras, sportovní sekretář a Antonín Ambrož, předseda TK ŠSČR. Za fakultu Jiří Ammer z Centra celoživotního vzdělávání a Tomáš Perič z Katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky. Na schůzce byly dohodnuty zásadní podmínky pro účast šachistů a nastaven minimální počet 8 účastníků. Dále počty hodin pro všeobecnou a zvlášť pro specializovanou část studia a také finanční podmínky pro účastníky.

Šachisté absolvují všeobecné přednášky se studenty jiných sportů a můžeme se pochlubit, že náš počet výrazně převyšuje ostatní sporty!

Je nutné vyzvednout skvělou spolupráci s J. Ammerem a T. Peričem!

Všeobecnou část studia konzultujeme s Jiřím Ammerem. Naši studenti absolvovali v 1. ročníku skutečně pestrou paletu předmětů:

Anatomie, Sportovní trénink, První pomoc, Pedagogické minimum pro výuku a vedení skupin všech věkových kategorií, Základy psychologie a ontogeneze lidské psychiky, Základy fyziologie a kondičního tréninku, Výživa ve sportu, Kondiční příprava a Společenskovědní základ sportu.

Specializovanou (šachovou) část připravuje Michal Konopka. I zde měli budoucí trenéři 1.třídy široký záběr – poslechli si lekce z šachové historie, o psychologii šachu, o aplikaci počítačů do přípravy šachisty, o šachové literatuře a mnohé další. Nevyhnuli se ani praktické přípravě (koncovky, střední hra). Kromě Michala Konopky byla mezi přednášejícími řada známých osobností českého šachu – Jiří Štoček, Robert Cvek, Sergej Movsesjan, Marek Vokáč, Vlastimil Jansa, Štěpán Žilka, David Kaňovský, Olga Sikorová, Jiří Dufek nebo Petr Herejk.

Do prvního ročníku se přihlásilo 12 studentů a reprezentantka Slovenska Zuzana Štočková.

foto: FB profil Luboše Roška

V této chvíli jsme na konci prvního roku studia a lze říci, že v cíli je úspěšně devět studentů!

Antonín Ambrož a Michal Konopka

 

Pro zájemce přidáváme odkaz na vypsané školení trenérů druhé třídy: https://www.chess.cz/skoleni-treneru-sachu-ii-tridy/