Online registrace individuálních členů

Žádost o individuální členství v ŠSČR
Zadejte svoji emailovou adresu
Zadejte svoje telefonní číslo

Žadatel o členství přihláškou potvrzuje, že se seznámil se Stanovami ŠSČR, včetně ustanovení o nakládání s osobními údaji, a souhlasí s nimi.

Registrace je spojena s povinností úhrady členských příspěvků dle Ekonomické směrnice. Pro individuální členy stojí roční členství 400 Kč.