Sportovní kalendář 2021/2022

STK ŠSČR zveřejňuje Sportovní kalendář sezóny 2021/2022 schválený VV ŠSČR, viz odkaz níže.

Sportovní kalendář 2021/2022

Rozpisy ligových soutěží budou vydány v nejbližších dnech. Kalendář obsahuje jednu zásadní změnu, 1. liga východ se bude hrát dvojkolově. STK ŠSČR pořádala mezi všemi oddíly ve skupinách 1. a 2. lig anketu, ze které vyplynul jednoznačný závěr. Zatímco u 1. ligy východ byla nadpoloviční většina oddílů pro dvojkola, v žádné jiné ligové skupině se podpora hraní po oba víkendové dny nedostala přes 1/3. Změnu s dvojkoly v první lize východ následně projednala schůze rozšířené STK, která po pečlivém zvážení plusů a mínusů (např. je pravdou, že sobotní kola mohou kolidovat s akcemi mládeže, věc tedy není jednoduchá) navrhla sportovní kalendář ke schválení Výkonnému výboru. STK zároveň slíbila se po sezóně 2021/2022 věnovat vyhodnocení dopadů této změny. Výkonný výbor ŠSČR sportovní kalendář po diskuzi schválil.