Školení rozhodčích R3 a seminář rozhodčích R2 a R3, Ústí nad Labem 5. 9. 2020

Komise rozhodčích Ústeckého krajského šachového svazu pořádá školení a seminář rozhodčích. Seminář (obnovení kvalifikace) a školení (nových rozhodčích) se budou konat v salonku restaurace U koruny v Ústí nad Labem – Svádově. Více informací v propozicích.