Školení rozhodčích R3 a seminář rozhodčích R2 a R3, Praha 19. 10. 2019

Komise rozhodčích Pražského šachového svazu pořádá školení a seminář rozhodčích. Seminář (obnovení kvalifikace) a školení (nových rozhodčích) se budou konat v klubovně Sokola Kobylisy, Praha 8, U školské zahrady 430/9. Více informací v propozicích.