Školení rozhodčích R3 a seminář rozhodčích R2 a R3, Ostrava-Poruba 15. 9. 2018

Komise rozhodčích Moravskoslezského šachového svazu a ŠK Slavoj Poruba pořádají školení a seminář rozhodčích, které se budou konat v Ostravě-Porubě, Marie Majerové 1733 (hrací místnost ŠK Slavoj Poruba). Bližší informace naleznete v propozicích.