Školení rozhodčích R3 a seminář rozhodčích R2 a R3, Litoměřice 1. 6. 2019

Litoměřická šachová škola pořádá z pověření Ústeckého krajského šachového svazu školení a seminář rozhodčích. Seminář (obnovení kvalifikace) a školení (nových rozhodčích) se budou konat 1. 6. 2019 v Litoměřicích v hrací místnost ŠK Slavoje Litoměřice, tř. Osvobození 17. Více informací v propozicích.