Školení rozhodčích R3 a seminář rozhodčích R2 a R3, Brno 8. 9. 2019

Komise rozhodčích Jihomoravského šachového svazu pořádá školení a seminář rozhodčích. Seminář (obnovení kvalifikace) a školení (nových rozhodčích) se budou konat v 3. patře budovy Q, Mendelova univerzita, Zemědělská 1, Brno. Více informací v propozicích.