Školení rozhodčích R2 a seminář rozhodčích R2 a R3 v Praze 18.–19. 9. 2021

Komise rozhodčích Pražského šachového svazu pořádá školení a seminář rozhodčích. Seminář (obnovení kvalifikace) a školení (nových rozhodčích) se budou konat v sokolovně v Praze 8, U školské zahrady 9, (hrací místnost TJ Kobylisy). Více informací v propozicích.