Seminář pro trenéry a vedoucí šachových kroužků v Karlových Varech

Komise mládeže krajského šachového svazu Karlovy Vary pořádá:

Seminář trenérů a vedoucích šachových kroužků

Vedoucí školení: Miloš Hüttner, tel. 776 578 335, e-mail: milos.hutt@gmail.com
Právo účasti: členové ŠSČR starší 14 let, trenéři, učitelé a vedoucí šachových kroužků
Termín: sobota 7. prosince 2019
Místo konání: Klubovna KŠ Tietz, Školní 7, Karlovy Vary – Stará Role, 360 17
Čas: od 8.30 do 16.30.
Po ukončení semináře možnost individuálních konzultací pro zájemce, kteří chtějí složit online test pro trenéry 4. třídy (viz https://www.chess.cz/komise-sscr/trenersko-metodickakomise/online-skoleni-treneru-4-tridy/)
Seminář je koncipován jako přátelské setkání všech zájemců o práci se šachovou mládeží. Postupně probereme témata:
1) Projekt Šachy do škol, metodické materiály, struktura šachových soutěží

2) Pedagogika a psychologie, didaktika šachu

3) Jak přitáhnout děti k šachu a udržet jejich zájem

4) Vhodné domácí úkoly,

5) Kde hledat vhodné materiály a jak je poznat, Jaké tréninkové materiály se ve výcviku osvědčily (přivítáme, když trenéři dovezou své vlastní materiály, které při tréninku používají a osvědčily se jim)

6) Nejčastější chyby trenérů.

7) Spolupráce s rodiči a školou.

8) Informace pro zájemce, kteří chtějí složit on-line test pro trenéry 4. třídy (viz https://www.chess.cz/komise-sscr/trenersko-metodicka-komise/online-skoleni-treneru-4tridy/)

Poplatek pro účastníky: 0- Kč. Seminář je hrazen z prostředků Šachového svazu České republiky, a proto je pro všechny zájemce zdarma, účastníci si však hradí své cestovní náklady a náklady na stravu.
Přihlášky ke školení podávejte vedoucímu školení do neděle 1. prosince 2019.

Informace v pdf zde