Šachy do škol a Lysá nad Labem se zelenala

Základní školy v Lysé nad Labem se již druhým rokem zapojily do projektu Šachy do škol, který podporuje Šachový svaz ČR. Cílem projektu je podpořit všestranný rozvoj mentálních schopností, rozvíjení abstraktního a logického myšlení, zlepšování koncentrace a správného rozhodování.

Šachy jsou součástí školních osnov ve více než 30 zemích. V Lysé nad Labem se letos 50 dětí učí v rámci nepovinného předmětu Šachy a v Litoli v zájmovém kroužku.

Hře šachu se děti mohou učit různými metodami na různých místech. Jednou z metod je internetový výukový program LearningChess, který děti využívají v rámci projektu Šachy do škol zdarma. Nejzábavnější je však praktická hra a turnaje.

Ve středu 6. 11. 2019 se na černobílých polích v Misanu v Lysé nad Labem utkalo 46 dětí ze základních škol z Lysé nad Labem v Místním kole školního šachu. Za přispění sponzorů, kteří poskytli prostory, ceny, diplomy, výzdobu i občerstvení si děti v sedmi kolech vyzkoušely své šachové schopnosti. Město Lysá nad Labem převzalo nad turnajem záštitu. Turnaj vyhrál Vladyslav Stefaniv ze ZŠ B. Hrozného a nejlepší dívkou byla Dominika Kaplanová ze ZŠ J.A. Komenského. Poděkování patří všem, kteří přispěli k zdárnému průběhu turnaje.  Nejlepší děti se kvalifikovaly na Okresní kolo školních družstev v DDM Nymburk dne 20. 11. 2019. Děti se mou těšit na Městskou ligu školního šachu, která se bude konat nejen ve školním klubu a Misanu, ale i v Domově na zámku v Lysé nad Labem.

Miloš Havlena