Šachový restart!

VV ŠSČR schválil unikátní projekt tzv. Šachového restartu – podpory letních turnajů. Smyslem je pomoci obnově šachového života v ČR a dostat co nejvíce hráčů zpět za reálné, nikoliv online šachovnice. Podpora v rámci Šachového restartu je určena jak pro velké a tradiční festivaly, tak pro malé a lokální turnaje.  

Pravidla:

  1. Výše podpory je 150 Kč na 1 hráče v turnaji vážným tempem, 75 Kč na hráče v turnaji rapid šachu, 50 Kč na hráče v turnaji bleskovým tempem. 
  2. Žádost o podporu bude posouzena na základě propozic zaslaných alespoň 5 kalendářních dnů před zahájením turnaje na adresu sachovyrestart@chess.cz. Podmínku zaslání propozic předem nemusí splňovat turnaje uskutečněné do 15. června, v jejich případě je možné žádat o podporu i zpětně. 
  3. Na podporu není právní nárok. Podpořeno bude prvních 50 schválených turnajů. Horní limit pro podporu je stanoven na 30 tisíc Kč na 1 pořadatele. V seriálech turnajů bude standardně podpořen 1 turnaj. Ve sporných případech rozhoduje předseda ŠSČR. 
  4. Po schválení žádosti a proběhnutí turnaje bude podpora vyplacena zpětně na základě zaslání výsledkové listiny na adresu sachovyrestart@chess.cz. Preferovaným způsobem je proplacení faktury vystavené organizátorem turnaje.
  5. Podpora se vztahuje na všechny turnaje zahájené v období červen až srpen 2021, vyjma těch, které již ŠSČR dotuje – jako mistrovské akce nebo akce v grantu na popularizaci šachu. Ty budou řešeny odděleně. Žádost o proplacení podpory včetně výsledkové listiny musí být zaslána do 14 dnů od ukončení turnaje.
  6. Podmínkou vyplacení podpory je zápočet turnaje na rating (u vážných partií a rapidu stačí národní ELO, u bleskového tempa je potřeba FIDE rating) a zveřejnění turnaje na chess-results.com.
  7. Podmínkou je odehrát alespoň 7 kol turnaje ve vážném šachu nebo v rapidu, 11 kol turnaje v bleskovém šachu. Podpora bude vyplacena pouze za hráče, kteří absolvují všechna kola turnaje. Podpora bude vyplacena pouze za hráče, kteří jsou členy ŠSČR.
  8. Uvítáme propagaci ŠSČR jako partnera turnaje a zaslání článku na web chess.cz (není podmínkou).
  9. Doporučujeme lokální jednodenní turnaje, například oddílové či krajské, pořádat 20. července na Mezinárodní den šachu. Vraťme šachisty k šachovnicím! 

 

Aktualizace 14. 9.: Seznam podpořených turnajů najdete zde. Projektu Šachový restart se zúčastnilo 46 organizátorů/schválených žádostí a turnajů se zúčastnilo 2.282 hráčů/hráček. Celkem jsme vyplatili částku 238.200 Kč.